Poradniki i mechanikaTaryfikator mandatów i punktów karnych na rok 2013/2014

Taryfikator mandatów i punktów karnych na rok 2013/2014

Taryfikator mandatów i punktów karnych na rok 2013/2014
Źródło zdjęć: © fot. Rafał Warecki
Platforma Autokult
18.12.2013 10:56, aktualizacja: 30.03.2023 12:01

Przedstawiamy aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych za wykroczenia i przestępstwa drogowe w latach 2013 i 2014.

Wyrok wyłącznie decyzją sądu:

Kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

0 punktów karnych:

Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 300 zł

Kierowanie pojazdem bez wymaganych dokumentów.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł

Wjeżdżanie na pas między jezdniami.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 100 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 100 zł

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 300 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 250 zł

Naruszenie zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 300 zł

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 100 zł

Naruszenie zakazu holowania na autostradzie.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Używanie "szperacza" podczas jazdy.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 100 zł

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 300 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 50-500 zł

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 50 zł

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 100 zł

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 100 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 50 zł

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 300 zł

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 100 zł

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 100 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 20-500 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób utrudniający kierowanie pojazdem.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 20-500 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 150 zł

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 200 zł

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 150 zł

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 100-300 zł

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 100-300 zł

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 50 zł

Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h.

Punkty karne: 0 pkt

Mandat: 50 zł

1 punkt karny:

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju.

Punkty karne: 1 pkt

Mandat: 100 zł

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Punkty karne: 1 pkt

Mandat: 50 zł

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych.

Punkty karne: 1 pkt

Mandat: Zależnie od znaku do 500 zł

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Punkty karne: 1 pkt za każdą osobę

Mandat: 100 zł za każdą osobę, nie więcej niż 500 zł

2 punkty karne:

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 300 zł

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru, np. nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 200 zł

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 200 zł

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

Wyprzedzanie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych przednich.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych tylnych.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

Niezatrzymanie się przed znakiem STOP.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

Niestosowanie się do znaku od B-13 do B-19 "zakaz wjazdu"

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 150 zł

Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100-200 zł

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 50-200 zł

Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej".

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 150 zł

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym.

Punkty karne: 2 pkt

Mandat: 100 zł

3 punkty karne:

Niestosowanie się do znaku od B-3 do B-7 "zakaz wjazdu".

Punkty karne: 3 pkt

Mandat: 150 zł

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Punkty karne: 3 pkt

Mandat: 200 zł

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia.

Punkty karne: 3 pkt

Mandat: 100 zł

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie.

Punkty karne: 3 pkt

Mandat: 50 zł

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.

Punkty karne: 3 pkt

Mandat: 400 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym.

Punkty karne: 3 pkt

Mandat: 350 zł

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Punkty karne: 3 pkt

Mandat: 300 zł

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne.

Punkty karne: 3 pkt

Mandat: 200 zł

4 punkty karne:

Niestosowanie się do znaku B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka".

Punkty karne: 4 pkt

Mandat: 100 zł

Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h.

Punkty karne: 4 pkt

Mandat: 200-300 zł

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: od zmierzchu do świtu.

Punkty karne: 4 pkt

Mandat: 200 zł

Wyprzedzanie w tunelu, niezależnie od pory doby.

Punkty karne: 4 pkt

Mandat: 200 zł

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (brak kasku, pasów).

Punkty karne: 4 pkt

Mandat: 100 zł

5 punktów karnych:

Niestosowanie się do znaku B-2 "zakaz wjazdu".

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Niestosowanie się do znaku B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach".

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Niestosowanie się do znaku B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 200 zł

Niestosowanie się do znaku od C-1 do C-12 "nakaz jazdy".

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Niestosowanie się do znaku F-10, od F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Niestosowanie się do znaku od P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa".

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Niestosowanie się do znaku P-4 "linia podwójna ciągła".

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 200 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Utrudnianie ruchu podczas cofania.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 20-500 zł

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Naruszenie zakazu zawracania.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 250 zł

Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 300 zł

Wyprzedzanie na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 300 zł

Wyprzedzanie na skrzyżowaniach.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 300 zł

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania".

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 300 zł

Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 300 zł

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 200 zł

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 20-500 zł

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych.

Punkty karne: 5 pkt

Mandat: 500 zł

6 punktów karnych:

Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: 300-400 zł

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami (bez fotelika).

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: 150 zł

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: do 500 zł

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: do 500 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: 20-500 zł

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: 300-500 zł

Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: 300-500 zł

Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: 300-500 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: 350 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: 300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: 300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom.

Punkty karne: 6 pkt

Mandat: 300 zł

8 punktów karnych:

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.

Punkty karne: 8 pkt

Mandat: 350 zł

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu.

Punkty karne: 8 pkt

Mandat: Grzywna do 500 zł i możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd

Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h.

Punkty karne: 8 pkt

Mandat: 400-500 zł

10 punktów karnych:

Popełnienie przestępstwa drogowego, np. spowodowanie zagrożenia dla czyjegoś życia na drodze, potrącenie lub zabicie człowieka, spowodowanie katastrofy drogowej w ruchu lądowym.

Punkty karne: 10 pkt

Mandat: Wyrok decyzją sądu

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Punkty karne: 10 pkt

Mandat: do 500 zł

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila) lub będąc pod wpływem środka odurzającego.

Punkty karne: 10 pkt

Mandat: Wyrok decyzją sądu

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.

Punkty karne: 10 pkt

Mandat: Wyrok decyzją sądu

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

Punkty karne: 10 pkt

Mandat: 500 zł

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Punkty karne: 10 pkt

Mandat: 200 zł

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.

Punkty karne: 10 pkt

Mandat: 350 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

Punkty karne: 10 pkt

Mandat: 350 zł

Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h.

Punkty karne: 10 pkt

Mandat: 500 zł

Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed.

Punkty karne: 10 pkt

Mandat: 200 zł

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (1)