Taryfikator punktów karnych na rok 2023

Taryfikator punktów karnych na rok 2023

Liczba punktów karnych za poszczególne wykroczenia, podobnie jak kwota mandatów, pójdzie w górę
Liczba punktów karnych za poszczególne wykroczenia, podobnie jak kwota mandatów, pójdzie w górę
Źródło zdjęć: © fot. Lubuska Policja
Filip Buliński
17.08.2022 11:58, aktualizacja: 19.06.2023 12:54

15 punktów karnych dostanie kierowca, który wyprzedził samochód na przejściu dla pieszych czy przejechał na czerwonym świetle. Jednak nowy taryfikator punktów nie jest jedyną nowością.

Kierowców w ciągu ostatniego roku spotkało wiele zmian. I nie chodzi tu tylko o ułatwiające życie zapisy tzw. pakietu deregulacyjnego, ale także zmiana w pierwszeństwie pieszych czy wyższe stawki mandatów. Te ostatnie obowiązują od początku 2022 r., natomiast od 17 września weszły też zmiany dotyczące punktów karnych.

Do tej pory kierujący mógł za jedno wykroczenie dostać 10 punktów. Od połowy września za niektóre wykroczenie można "zarobić" aż 15 punktów. Podwyższona została także liczba punktów karnych za inne wykroczenia.

Co więcej, punktów nie można już likwidować uczestnictwem w kursach. Z naszego konta znikną dopiero po dwóch latach i to od dnia zapłacenia mandatu, a nie jego wystawienia. Poza zmianami w punktach karnych w życie wchodzi także przepis o recydywie.

Oznacza to, że jeśli kierowca popełni jedno ze szczególnie niebezpiecznych wykroczeń, a w ciągu roku znów je popełni, zostanie nałożona na niego dwa razy wyższa kara finansowa, niż za pierwszym razem. Należy jednak zaznaczyć, że nakładane punkty karne nie podwajają się w tym wypadku.

Oto jak prezentuje się nowy taryfikator punktów karnych w całości:

A. Naruszenia o charakterze szczególnym

 • Sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach — 15 pkt
 • Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym — 15 pkt
 • Nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 par. 1 lub jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu — 15 pkt
 • Niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego — 15 pkt
 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami — 15 pkt
 • Niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów — 15 pkt
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia — 12 pkt
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka — 15 pkt
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego — 15 pkt
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku — 15 pkt
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia — 10 pkt
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu - 8 pkt
 • Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu — 8 pkt
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim — 15 pkt

B. Naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu wobec pieszych

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 15 pkt
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem — 15 pkt
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście — 15 pkt
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia — 15 pkt
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża — 12 pkt
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem — 10 pkt
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych — 8 pkt
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni — 8 pkt
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu — 8 pkt
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania — 8 pkt
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych — 8 pkt
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdu komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku — 6 pkt

C. Naruszenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu — 15 pkt
 • Niezastosowanie się do:
  1. sygnałów świetlnych — 15 pkt/li>
  2. sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym — 15 pkt
  3. sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego — 15 pkt
 • Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką — 6 pkt
 • Niestosowanie się do znaków:
  1. B-2 "zakaz wjazdu" - 8 pkt
  2. B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" - 8 pkt
  3. B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo" - 5 pkt
  4. C-1 do C-12 "nakaz jazdy…" - 5 pkt
  5. D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów", D-12 "pas ruchu dla autobusów", F-10 "kierunki na pasach ruchu", F-11 "kierunki na pasie ruchu", F-15 "niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu", F-18 "przeciwny kierunek dla określonych pojazdów", F-19 "pas ruchu dla określonych pojazdów" - 5 pkt
  6. P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa" - 5 pkt
  7. P-4 "linia podwójna ciągła" - 5 pkt
  8. B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" - 4 pkt
  9. B-3 do B-7 "zakaz wjazdu…" - 3 pkt
  10. B-13 do B-19 "zakaz wjazdu…" - 2 pkt
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" - 8 pkt
 • Niestosowanie się do znaków:
  1. D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 — 6 pkt
  2. P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b — 6 pkt
  3. B-35 "zakaz postoju", B-36 "zakaz zatrzymywania się", B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste", B-38 "zakaz postoju w dni parzyste" lub B-39 "strefa ograniczonego postoju" - 1 pkt
 • Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, z wyłączeniem znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów — 1 pkt

D. Naruszenia przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch — liczba punktów uzależniona jest od następujących czynników:
  1. naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia — 12 pkt
  2. naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia — 10 pkt
  3. naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu — 8 pkt
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu — 5 pkt
 • Naruszenie zakazu zawracania — 5 pkt
 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej — 12 pkt
 • Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu — 4 pkt

E. Naruszenie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
  1. do 10 km/h — 1 pkt
  2. od 11 do 15 km/h — 2 pkt
  3. od 16 do 20 km/h — 3 pkt
  4. od 21 do 25 km/h — 5 pkt
  5. od 26 do 30 km/h — 7 pkt
  6. od 31 do 40 km/h — 9 pkt
  7. od 41 do 50 km/h — 11 pkt
  8. od 51 do 60 km/h — 13 pkt
  9. od 61 do 70 km/h — 14 pkt
  10. o więcej niż 70 km/h — 15 pkt
 • Niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas przejazdu autostradą albo drogą ekspresową lub podczas przejazdu tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym — 5 pkt

F. Naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania

 • Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony — 8 pkt
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:
  1. na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany — 10 pkt
  2. silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia — 10 pkt
  3. silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi — 10 pkt
  4. silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany — 10 pkt
  5. na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim — 10 pkt
  6. przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany — 10 pkt
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" - 15 pkt
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym — 10 pkt
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym — 6 pkt
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu — 6 pkt

G. Naruszenia przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
  1. od zmierzchu do świtu — 6 pkt
  2. w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza — 2 pkt
  3. w okresie od świtu do zmierzchu — 2 pkt
  4. w tunelu, niezależnie od pory doby — 6 pkt
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
  1. przednich — 2 pkt
  2. tylnych — 2 pkt
 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia — 3 pkt
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami — 4 pkt

H. Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 • Naruszenie zakazu cofania:
  1. na drodze ekspresowej lub autostradzie — 10 pkt
  2. w tunelu, na moście lub wiadukcie — 6 pkt
 • Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony — 6 pkt
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu — 3 pkt
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie — 5 pkt
 • Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej" - 6 pkt
 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem — 5 pkt
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym - 5 pkt
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem — 12 pkt
 • Naruszenie zakazu:
  1. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone — 15 pkt
  2. wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym,czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały — 15 pkt
  3. wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy — 15 pkt
  4. wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy — 4 pkt
 • Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne — 8 pkt
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic — 5 pkt
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej — 2 pkt
 • Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku — 10 pkt
 • Zatrzymanie pojazdu:
  1. na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu — 5 pkt
  2. na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania — 5 pkt
  3. w tunelu, na moście lub na wiadukcie — 5 pkt
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu — 10 pkt
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu — 8 pkt
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych — 15 pkt
 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu — 6 pkt
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy — 5 pkt
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu — 5 pkt
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami — 5 pkt
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju za wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 18-H 20 — 1 pkt

J. Naruszenia przepisów dotyczących przewożenia osób

 • Przewożenie jednego dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami — 5 pkt
 • Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami — 10 pkt
 • Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami — 15 pkt
 • Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych — 5 pkt
 • Przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych — 8 pkt
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
  1. kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym — 5 pkt
  2. kierującego innym pojazdem — 4 pkt
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
  1. kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne — 5 pkt
  2. kierującego innym pojazdem — 4 pkt
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
  1. 1 osobę — 6 pkt
  2. 2 osoby — 7 pkt
  3. 3 osoby — 8 pkt
  4. 4 osoby — 9 pkt
  5. 5 osób — 10 pkt
  6. 6 osób — 11 pkt
  7. 7 osób — 12 pkt
  8. 8 osób — 13 pkt
  9. 9 osób — 14 pkt
  10. 10 osób lub więcej — 15 pkt
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:
  1. liczba osób przekracza 5 — 6 pkt
  2. osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy — 6 pkt
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E 10, C08–C16, C17 i C18 — 5 pkt
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E10 — 5 pkt
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem — 10 pkt
Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (9)