Poradniki i mechanikaNowy taryfikator mandatów na rok 2015 / 2016

Nowy taryfikator mandatów na rok 2015 / 2016

Nowy taryfikator mandatów na rok 2015 / 2016
Marcin Łobodziński

27.07.2015 15:35, aktual.: 30.03.2023 11:46

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Ostatnie zmiany w Prawie o ruchu drogowym i zmiany w taryfikatorze mandatów wywołały sporo zamieszania i łatwo się w tym wszystkim pogubić. Postanowiliśmy przygotować dla Was aktualny taryfikator mandatów w formie tabeli podzielonej na części dotyczące konkretnych wykroczeń drogowych i kwoty mandatów za ich popełnienie.

Poniższa tabela została opracowana na podstawie „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń”. Tabela nie jest jednak kompletna, ponieważ pominęliśmy wykroczenia dotyczące kierujących innymi pojazdami niż samochodowe oraz pojazdami ciężarowymi i autobusami. Pominęliśmy również wykroczenia z zakresu ruchu pieszych, a także nie związane z ruchem drogowym. Wybraliśmy najważniejsze i najczęściej popełniane przez kierowców samochodów wykroczenia z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym zakresie. Warto przejrzeć tabelę, bo być może dowiecie się o wykroczeniu, które popełniacie, a o którym nie wiedzieliście, że jest obecnie wykroczeniem. Sprawdźcie również ile punktów karnych dostaniecie za poszczególne wykroczenia.

Nowy taryfikator mandatów 2015

NARUSZENIE

GRZYWNA

[złotych]

RUCH POJAZDÓW [zasady ogólne]
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu150
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100
Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym150
Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera150
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa100
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem200
Wjeżdżanie na pas między jezdniami200
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego
lub rannego
150
WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu300
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na
jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym
200
PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI I HAMOWANIE
do 10 km/hdo 50
o 11–20 km/h50-100
o 21–30 km/h100-200
o 31–40 km/h200-300
o 41–50 km/h300-400
o 51 km/h i więcej400-500
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym50-200
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie100-300
ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić200-400
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru200
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu250
WYMIJANIE, OMIJANIE, COFANIE
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu500
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu250
Utrudnianie ruchu podczas cofania50-200
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200
WYPRZEDZANIE
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi200
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu i czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania250
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach300
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi300
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony200
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym350
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym300
PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu lub rowerowi znajdującemu się na
przejeździe dla rowerzystów
350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa przy skręcaniu w drogę poprzeczną pieszym na skrzyżowaniu lub rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni lub rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią350
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej350
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku100
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone300
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym250
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300
OSTRZEGANIE ORAZ JAZDA W WARUNKACH ZMNIEJSZONEJ PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza200
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych100
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym100
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza100
HOLOWANIE
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem250
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli
nie są sprawne dwa układy hamulcowe
250
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach250
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego250
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)250
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania100
nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym150
brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego150
niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym100
niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania50
AUTOSTRADY I DROGI EKSPRESOWE
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej300
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej300
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone250
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu300
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej300
ZATRZYMANIE I POSTÓJ
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu100-300
Zatrzymywanie pojazdu:
na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania300
na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi100-300
w tunelu, na moście lub na wiadukcie200
na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię100
na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni100
w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania100
przy lewej krawędzi jezdni lub na pasie między jezdniami100
w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości100
w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu100
na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru100
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku100
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku100
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej100
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150-300
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd100
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu100
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską100
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone100
UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu200
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu100
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej100
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby200
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności150-300
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami200
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych100
UŻYWANIE POJAZDÓW W RUCHU DROGOWYM
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim200
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych200
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne100
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic50
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym100
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi lub łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem100
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe200
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych200
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub
nadmiernym hałasem
do 300
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji lub umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany100
PRZEWÓZ ŁADUNKÓW LUB CIĄGNIĘCIE PRZYCZEP
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne200
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony100
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób150
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy200
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego100-300
PRZEWÓZ OSÓB
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

100 za każdą osobę
przewożoną w

niewłaściwy sposób,
nie więcej niż 500

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

100 za każdą 

osobę ponad
określoną liczbę,
nie więcej
niż 500

KIERUJĄCY
Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:
uprawnień do kierowania pojazdami500
uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu300
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów50 za brak każdego
z wymaganych
dokumentów, nie więcej niż 250
INNE WYKROCZENIA:
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu50
ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE
Niezastosowanie się do znaków:
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,250
B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”100
C-12 „ruch okrężny”250
B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”100
B-35 „zakaz postoju”100
B-36 „zakaz zatrzymywania się”100
B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...”100
B-39 „strefa ograniczonego postoju”100
C-1 do C-11 „nakaz jazdy...”250
C-13 „droga dla rowerów”100
C-14 „prędkość minimalna”100
P-2 „linia pojedyncza ciągła”100
P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”200
P-4 „linia podwójna ciągła”200
P-7b „linia krawędziowa ciągła”100
P-17 „linia przystankowa”100
C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”200
P-21 „powierzchnia wyłączona”100
B-20 „stop”100
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym100
D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”100
D-13 „początek pasa ruchu powolnego”100
D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”100
D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29500
P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b500
D-19 „postój taksówek”100
F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”250
P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”100
P-20 „koperta”100
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym300
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”550
B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”400
B-39 „strefa ograniczonego postoju”400
D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29800
P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie
bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
800
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

kwota mandatu
karnego przypisana za naruszenie
stanowiące

przyczynę
zagrożenia
powiększona
o 200, jednak
nie więcej
niż 500

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

kwota mandatu
karnego
przypisana za
naruszenie
stanowiące
przyczynę

zagrożenia
powiększona
o 300, jednak
nie więcej
niż 500

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Kwota mandatu
karnego

przypisanego
za naruszenie
stanowiące
znamię
zagrożenia
powiększona
o 200 zł, jednak
nie więcej niż
500

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

Kwota mandatu
karnego

przypisanego
za naruszenie
stanowiące
znamię
zagrożenia
powiększona
o 300 zł, jednak
nie więcej niż
500

Zestawienie przygotowane przez Autokult.pl - kopiowanie bez zgody zabronione.
Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (19)