Poradniki i mechanikaZnaki ostrzegawcze (Typ A) z opisem

Znaki ostrzegawcze (Typ A) z opisem

Na znak ostrzegawczy „ustąp pierwszeństwa” kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę
Na znak ostrzegawczy „ustąp pierwszeństwa” kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę
Źródło zdjęć: © istockphoto.com/tarczas
Tomasz Karkuć
30.06.2017 13:06, aktualizacja: 30.03.2023 11:18

Znaki ostrzegawcze typu A przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaki ostrzegawcze są także nazywane znakami drogowymi typu A. Wyróżnia je charakterystyczny, trójkątny kształt, czerwona obwódka i tło żółtego koloru.

Znaki ostrzegawcze (Typ A) – rola

Rolą znaków ostrzegawczych w ruchu drogowym jest informowanie jego uczestników o możliwym niebezpieczeństwie i wzywanie ich do zachowania ostrożności. Podstawą prawną określającą rodzaje znaków ostrzegawczych w Polsce jest Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 2002 roku.

Znaki ostrzegawcze (Typ A) – jak je odróżnić?

Na polskich drogach można zobaczyć w sumie 42 rodzaje ostrzegawczych znaków drogowych, z których każdy oznaczony jest literą A i liczbą od 1 do 34. Więcej znaków niż liczb występujących w ich oznaczeniach bierze się stąd, że można wyróżnić 5 typów znaku A-6, 2 typy znaku A-11 i A-18 oraz 3 typy znaku A-12. Każdy typ danego znaku posiada na końcu swojego symbolu dodatkową literę, która pozwala odróżnić go od znaku innego typu.

Znaki ostrzegawcze (Typ A) – kształt i wymiary

Znaki ostrzegawcze zaliczają się do pionowych znaków drogowych. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego, którego wierzchołek zwrócony jest ku górze. Jedynym wyjątkiem jest znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”, w przypadku którego trójkąt jest zwrócony wierzchołkiem ku dołowi. Boki trójkątnych znaków ostrzegawczych mogą mieć długość 90, 105 lub 120 centymetrów. Czasami można też natknąć się na znak ostrzegawczy, którego długość boku wynosi 60 lub 75 cm.

Znaki ostrzegawcze (Typ A) - kolorystyka

Trójkąty znaków ostrzegawczych w Polsce charakteryzują się żółtym tłem i czerwoną obwódką. Większość symboli przedstawionych na drogowych znakach ostrzegawczych jest czarnego koloru. Tylko dwa znaki ostrzegawcze wyróżniają się tym, że oprócz czarnej barwy zastosowano do przedstawienia ich symboli także inne kolory, takie jak biały (znak ostrzegawczy A-19) czy czerwony wraz z zielonym (znak ostrzegawczy A-29).

Znaki ostrzegawcze (Typ A) w Europie

Kolorystyka znaków ostrzegawczych wynika z Konwencji o znakach i sygnałach drogowych uchwalonej w Wiedniu w 1968 roku. Z konwencji wynika, że znaki ostrzegawcze w Europie muszą mieć niemal identyczny wygląd – różnice pomiędzy nimi mogą polegać przykładowo na zastosowaniu innego koloru tła (kolor biały zamiast żółtego). Znaki typu A w Europie mogą różnić się też delikatnie wyglądem symboli, które jednak w każdym kraju Starego Kontynentu muszą wyrażać to samo ostrzeżenie.

Niebezpieczny zakręt w prawo (A-1); Niebezpieczny zakręt w lewo (A-2); Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo (A-3); Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo (A-4).
Niebezpieczny zakręt w prawo (A-1); Niebezpieczny zakręt w lewo (A-2); Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo (A-3); Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo (A-4).

Znak A-1

Pierwszym na liście znaków ostrzegawczych jest znak „niebezpieczny zakręt w prawo”, który w związku z tym posiada symbol A-1. Rolą znaku ostrzegawczego A-1 jest poinformowanie kierowców, że zbliżają się do łuku, którego kąt zwrotu wynosi 5°, a jego promień jest krótszy niż 750 metrów.

Znak ostrzegawczy A-1 można też ustawić przy drodze z pominięciem tych kryteriów, jeśli w danym miejscu panuje niedostateczna widoczność, a na jezdni namalowana jest linia ciągła lub długa linia jednostronnie przekraczalna. Znak informujący o niebezpiecznym zakręcie w prawo może też stanąć bez względu na długość promienia łuku i kąt zwrotu wszędzie tam, gdzie regularnie dochodzi do wypadków samochodowych.

Znak ostrzegawczy „niebezpieczny zakręt w prawo” zdecydowanie częściej umieszczany jest na obszarach peryferyjnych. W obrębie miast znak ostrzegawczy A-1 stawia się głównie tam, gdzie dana droga nie jest ulicą i można się po niej poruszać z prędkością powyżej 60 km/h.

Znak A-2

Znakiem analogicznym do znaku A-1 jest ten oznaczony symbolem A-2. Znak A-2 ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w lewo. Znak ostrzegawczy A-2 stosuje się zatem dokładnie w tych samych okolicznościach, co znak A-1, i w związku z tym on również jest częściej stawiany na wsiach niż w miastach.

Znak A-3

Znak A-3 ostrzega przed co najmniej dwoma niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo. Z kolei drugi i każdy następny zakręt, przed którym ostrzega znak A-3, może prowadzić zarówno w prawo, jak i w lewo.

Jeśli znak A-3 ma ostrzegać przed więcej niż dwoma zakrętami na drodze, umieszcza się pod nim tabliczkę T-4, która informuje, ile dokładnie zakrętów jest na danym odcinku. Na słupie pod znakiem drogowym A-3 może też znajdować się tabliczka T-5, która informuje o zbliżaniu się kierowcy do drogi krętej.

Znak A-4

Również znak A-4 ostrzega o minimum dwóch niebezpiecznych zakrętach w pobliżu, z których pierwszy prowadzi w lewo, a kierunek drugiego i każdego następnego nie jest podany na znaku. Podobnie jak znak A-3, także znak „niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo” może współwystępować z tabliczką T-4 i tabliczką T-5.

Skrzyżowanie dróg (A-5); Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach (A-6A); Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie (A-6B); Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie (A-6C); Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony (A-6D); Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony (A-6E); Ustąp pierwszeństwa (A-7); Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (A-8).
Skrzyżowanie dróg (A-5); Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach (A-6A); Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie (A-6B); Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie (A-6C); Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony (A-6D); Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony (A-6E); Ustąp pierwszeństwa (A-7); Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (A-8).

Znak A-5

Znak A-5 ma za zadanie ostrzegać przed skrzyżowaniem dróg, na których pierwszeństwo przejazdu nie wynika z oznakowania jezdni. Zasadniczo znak A-5 stosuje się głównie w obszarze zabudowanym, w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji, w której część skrzyżowania stanowi droga mająca na wcześniejszym odcinku pierwszeństwo przejazdu, o którym informuje znak A-6a, A-6b, A-6c, A-6d, A-6e albo D-1. Drugi przypadek, w którym przed skrzyżowaniem można ustawić znak A-5, jest związany ze skomplikowanym układem takiego skrzyżowania, który może dezorientować kierowców co do tego, kto ma pierwszeństwo przejazdu.

Znak A-5 „skrzyżowanie dróg” powinien stać przy każdej drodze, która jest wlotem danego skrzyżowania.

Znak A-6a

Na drogach można spotkać aż sześć rodzajów znaku ostrzegawczego A-6. Pierwszym jest znak ostrzegawczy A-6a, który niesie ze sobą komunikat: „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”. Znak ostrzegawczy A-6a informuje kierowców, że poruszają się po drodze z pierwszeństwem przejazdu, a pozostałe drogi narysowane na znaku są drogami podporządkowanymi. Przy znaku A-6a czasami znajduje się również tabliczka T-6b, na której bardziej precyzyjnie przedstawiony jest układ podporządkowanych dróg.

Znak A-6b

Natomiast znak ostrzegawczy A-6b informuje o zbliżaniu się pojazdu do skrzyżowania, na które poza drogą z pierwszeństwem przejazdu składa się też droga podporządkowana będąca po prawej stronie.

Znak A-6c

Znak A-6c ostrzega przed skrzyżowaniem podobnego typu jak w przypadku znaku A-6b, tyle że droga podporządkowana znajduje się z lewej strony skrzyżowania.

Warto wspomnieć, że zarówno znak ostrzegawczy A-6c, jak i znaki A-6a oraz A-6b mogą znaleźć się tylko na tych drogach, których odcinek na skrzyżowaniu biegnie w linii prostej. W przeciwnym razie na takich drogach ustawia się znak D-1 i tabliczkę T-6a. Dotyczy to zarówno dróg znajdujących się na obszarze zabudowanym, jak i poza nim.

Znak A-6d

Znak ostrzegawczy A-6d oznacza „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”. Grubsza linia zakończona strzałką, która jest narysowana na znaku A-6d, oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu, a linia cieńsza to odpowiednik drogi podporządkowanej. W przypadku znaku ostrzegawczego A-6d droga podporządkowana jest jednokierunkowa i biegnie z prawej strony.

Znak A-6e

Podobny do znaku A-6d jest znak A-6e, który ostrzega przed wlotem drogi jednokierunkowej z lewej strony. Znak ostrzegawczy A-6e informuje mijających go uczestników ruchu, że znajdują się na drodze z pierwszeństwem przejazdu.

Znak A-7

Znak A-7 to najważniejszy dla bezpieczeństwa ruchu drogowego znak ostrzegawczy. Znak A-7 nakazuje kierowcom ustąpienia pierwszeństwa i informuje ich, że znajdują się na drodze podporządkowanej. Znak „ustąp pierwszeństwa” dotyczy jedynie tego skrzyżowania, przed którym został ustawiony.

Co więcej, znak ostrzegawczy „ustąp pierwszeństwa” nie może stać dalej niż 50 m od skrzyżowania w przypadku jezdni o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h. Na pozostałych drogach znak ostrzegawczy A-7 musi stanąć przynajmniej w odległości 25 m od skrzyżowania.

Znak A-8

Znak A-8 informuje o zbliżaniu się pojazdu do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Znak A-8 może więc ostrzegać zarówno o tzw. rondzie, jak i placu, na którym ruch jest zgodny z kierunkiem podanym na znaku. Jedynym rodzajem pojazdów, których nie dotyczy znak A-8, są tramwaje mogące przecinać wyspę ronda.

Znak A-8 umieszcza się przeważnie poza obszarem zabudowanym, chyba że ruch okrężny dotyczy jezdni, której wcześniejszy fragment oznaczony jest jako droga z pierwszeństwem przejazdu. Ostrzegawczy znak A-8 można umieścić na obszarze zabudowanym wtedy, gdy skrzyżowanie, którego ma dotyczyć, jest widocznie tylko z nieznacznej odległości.

Przejazd kolejowy z zaporami (A-9); Przejazd kolejowy bez zapór (A-10); Nierówna droga - Próg zwalniający (A-11); Zwężenie jezdni - dwustronne (A-12A); Zwężenie jezdni - prawostronne (A-12B); Zwężenie jezdni - lewostronne (A-12C); Ruchomy most (A-13).
Przejazd kolejowy z zaporami (A-9); Przejazd kolejowy bez zapór (A-10); Nierówna droga - Próg zwalniający (A-11); Zwężenie jezdni - dwustronne (A-12A); Zwężenie jezdni - prawostronne (A-12B); Zwężenie jezdni - lewostronne (A-12C); Ruchomy most (A-13).

Znak A-9

„Przejazd kolejowy z zaporami” to komunikat, jaki niesie ze sobą znak A-9. Przejazd kolejowy, o którym ostrzega znak A-9, może być wyposażony nie tylko w zapory, ale też w półzapory. Pod oznakowaniem o symbolu A-9 często znajduje się też tabliczka T-7, która informuje o układzie drogi oraz torów na danym przejazd kolejowy.

Znak ostrzegawczy „przejazd kolejowy z zaporami” może być też ustawiony po lewej stronie drogi. W przypadku tego rozwiązania muszą być spełnione dwa warunki. Na takiej jezdni dopuszczalna musi być jazda z prędkością większą niż 60 km/h, a przejazd kolejowy można z niej dostrzec jedynie z odległości mniejszej niż 100 m. Znak ostrzegawczy A-9 można też spotkać przy lewej krawędzi jezdni na drogach jednokierunkowych.

Znak A-10

W odróżnieniu od znaku A-9, drogowy znak A-10 ostrzega o przejeździe kolejowym bez zapór, a także bez półzapór. Również pod znakiem ostrzegawczym „przejazd kolejowy bez zapór” może zostać umieszczona tablica z symbolem T-7, która informuje o tym, jak na przejeździe wygląda układ torów kolejowych oraz drogi.

Znak A-10 ostrzega przed przejazdami kolejowymi kategorii C, które mają automatyczną sygnalizację świetlną, oraz przejazdami kolejowymi kategorii D, które poza znakami nie posiadają żadnych zabezpieczeń.

Znak A-11

Oznakowanie z symbolem A-11 informuje o nierównej drodze. Kierowcy powinni znaleźć znak A-11 wszędzie tam, gdzie nierówna jezdnia może stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego lub przynajmniej mieć niekorzystny wpływ na stan zawieszenia pojazdu i komfort jazdy.

Warto mieć na uwadze, że znak ostrzegawczy A-11 może dotyczyć zarówno niewielkich nierówności, jak i dużych wybojów na drodze. Jego ustawienie przy jezdni jest bowiem uzależnione m.in. od generalnej jakości danej nawierzchni. Innymi słowy znak „nierówna droga” na nowoczesnej drodze krajowej może informować nawet o niewielkich nierównościach. Z kolei na drogach lokalnych o znacznie większych wybojach nie zawsze natkniemy się na znak A-11.

Znak A-11a

Znak A-11a ostrzega przed progiem zwalniającym. Kierowcy, którzy widzą ten znak ostrzegawczy na drodze, powinni zredukować prędkość swoich pojazdów do wartości, przy której przejazd przez próg nie uszkodzi pojazdu. Progi zwalniające, a w związku z tym również znaki ostrzegawcze A-11a, zwykle występują w strefie ograniczonej prędkości i strefie zamieszkania, aby zwiększyć bezpieczeństwo tych miejsc.

Znak A-12a

Znak ostrzegawczy oznaczony symbolem A-12 występuje w trzech rodzajach. Pierwszym jest znak A-12a, który ostrzega o dwustronnym zwężeniu jezdni. Jest to zatem znak ostrzegawczy, który informuje o zwężeniu powodującym największe utrudnienia w ruchu drogowym.

Znak A-12b i znak A-12c

Znak A-12b umieszcza się przed odcinkiem drogi, który jest zwężony tylko z prawej strony, natomiast znak A-12c ostrzega o jezdni zwężonej po stronie lewej.

Znak A-13

Znak A-13 „ruchomy most” informuje uczestników ruchu drogowego o zbliżaniu się do mostu obrotowego lub zwodzonego. Zdarza się, że znak A-13 jest umieszczany razem ze znakami zakazu, takimi jak np. znak B-25, który zabrania wyprzedzania wielośladowych pojazdów silnikowych przed mostem.

Roboty drogowe (A-14); Śliska jezdnia (A-15); Przejście dla pieszych (A-16); Dzieci (A-17); Zwierzęta gospodarskie (A-18A); Zwierzęta dzikie (A-18B); Boczny wiatr (A-19).
Roboty drogowe (A-14); Śliska jezdnia (A-15); Przejście dla pieszych (A-16); Dzieci (A-17); Zwierzęta gospodarskie (A-18A); Zwierzęta dzikie (A-18B); Boczny wiatr (A-19).

Znak A-14

Ostrzeżeniem o trwających robotach drogowych jest znak A-14. Znak „roboty na drodze” powinien wzbudzać o kierowców dużą czujność, gdyż na odcinkach dróg oznakowanych w ten sposób mogą znajdować się nie tylko robotnicy, ale również materiały budowlane, a przede wszystkim maszyny, z którymi łatwo o kolizję.

Czasami pod znakiem A-14 znajduje się tabliczka T-14, która informuje o trwającej renowacji drogowych znaków poziomych – zwykle chodzi o ich malowanie.

Znak A-15

Znak A-15 ostrzega kierowców o śliskiej jezdni. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne: inny rodzaj nawierzchni drogi, większa podatność danego odcinka na zawilgocenie itd. Jest to niezwykle przydatny znak ostrzegawczy, gdyż jedynie wytrawni kierowcy są w stanie właściwie ocenić realny stan drogi, po jakiej się poruszają, i dostosować do niej prędkość swojego pojazdu. Znak A-15 ustawiony przy wyjątkowo śliskich drogach powinien być jednak pomocny również dla nich.

Znak A-16

Znak ostrzegawczy „przejście dla pieszych” jest zdecydowanie zbyt często lekceważony przez kierowców. Wielu z nich nie wypatruje go na drogach, lecz sugeruje się jedynie tym, czy na jezdni namalowane jest przejście dla pieszych. Tymczasem znak oznaczony symbolem A-16 często ostrzega o pasach dla przechodniów, które są niewidoczne z dalszej odległości. Znak A-16 ostrzega też o przejściach dla pieszych, na których dochodzi do wielu potrąceń przechodniów.

Znak A-17

Znak A-17 jest jednym z najważniejszych znaków ostrzegawczych. Oznakowanie z symbolem A-17 umieszcza się w pobliżu miejsc, które są regularnie uczęszczane przez dzieci (przez „dzieci” rozumie się w tym przypadku osoby w wieku od 7 do 15 lat). Znak A-17 najczęściej znajduje się zatem w okolicach boisk, placów zabaw, szkół i wszelkich instytucji, w których pracuje się z dziećmi.

Znak A-18a

Znak A-18a ostrzega przed możliwością pojawienia się na drodze wszelkich zwierząt gospodarskich. Znak ostrzegawczy „zwierzęta gospodarskie” znajduje się zwykle w rejonie łąk, pastwisk, gospodarstw rolnych i hodowli takich zwierząt.

Znak A-18b

Znak A-18b stanowi ostrzeżenie przed dzikimi zwierzętami na drodze. Znak ostrzegawczy A-18b pełni nieco ważniejszą funkcję niż znak A-18b, ponieważ dzikie zwierzęta z reguły są bardziej nieprzewidywalne i mogą wbiec na drogę nagle, w dodatku z dużą prędkością. Miejsca, w których powinien stanąć znak ostrzegawczy A-18b, są zwykle konsultowane z pracownikami służb leśnych, którzy informują o pobliskich wodopojach czy obszarach, na których polują dzikie zwierzęta.

Znak A-19

Ostrzegawczy znak typu A-19 ustawiany jest przed odcinkami dróg, na których może wiać silny boczny wiatr. Znak „boczny wiatr” znajduje się zatem przy wyjazdach z lasów czy z terenów zabudowanych, które tłumią silne podmuchy wiatru. Kierowcy, którzy wjeżdżają na fragment jezdni oznakowany w ten sposób, powinni mocno trzymać kierownicę obiema dłońmi, gdyż bardzo silny podmuch wiatru jest w stanie znieść samochód na przeciwległy pas lub – w zależności od kierunku, w którym wieje wiatr – na pobocze.

Przy drogach, na których zdarzają się gwałtowne podmuchy wiatru, poza znakiem A-19 ustawiany jest też czasem sygnalizator wiatru. Sygnalizator wiatru ma za zadanie wskazywać kierunek, w którym wieje wiatr, oraz jego siłę.

Znak A-20

Znak drogowy A-20 informuje o zbliżaniu się kierowcy do odcinka jezdni o ruchu dwukierunkowym. Znak A-20 pełni bardzo ważną funkcję, gdyż ostrzega kierowców znajdujących się na jezdni jednokierunkowej o dodatkowym kierunku ruchu, który zostanie wprowadzony.

Znak A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” umieszczany jest w przypadku połączenia dwóch jednokierunkowych dróg w jedną dwukierunkową. Inną możliwością jest zastosowanie tego znaku ostrzegawczego w sytuacji, gdy tylko jedna droga jednokierunkowa zamienia się w dwukierunkową.

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym (A-20); Tramwaj (A-21); Niebezpieczny zjazd (A-22); Stromy podjazd (A-23); Rowerzyści (A-24); Spadające odłamki skalne (A-25); Lotnisko (A-26); Nabrzeże lub brzeg rzeki (A-27); Sypki żwir (A-28).
Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym (A-20); Tramwaj (A-21); Niebezpieczny zjazd (A-22); Stromy podjazd (A-23); Rowerzyści (A-24); Spadające odłamki skalne (A-25); Lotnisko (A-26); Nabrzeże lub brzeg rzeki (A-27); Sypki żwir (A-28).

Znak A-21

Znak A-21 jest spotykany tylko w nielicznych polskich miastach, gdyż ostrzega przed wjazdem na tory tramwajowe. Znak ostrzegawczy „tramwaj” umieszcza się w przypadkach, gdy tory tramwajowe mogą nie być odpowiednio wcześnie dostrzeżone przez uczestników ruchu drogowego.

Dodatkowo pod znakiem A-21 może znaleźć się tabliczka oznaczona symbolami T-7 lub T-8. Tabliczka T-7 wskazuje układ drogi oraz torów na przejeździe tramwajowym i dotyczy zwykle bardziej niebezpiecznych przejazdów, w których tory tramwajowe przecinają jezdnię pod kątem mniejszym niż 60°. Z kolei tabliczka T-8 jest umieszczana pod znakiem ostrzegawczym A-21 wtedy, gdy należy wskazać konkretne miejsce, w którym ruch pojazdów kierowany jest na tory tramwajowe.

Znak A-22

Znak A-22 ostrzega kierowców o niebezpiecznym zjeździe, czyli o drodze, której pochylenie podłużne wynosi minimum 10 proc. (w przypadku dróg położonych w górach) lub minimum 7 proc. (w przypadku innych dróg). Znak ostrzegawczy „niebezpieczny zjazd” może też znajdować się przy drogach o mniejszym nachyleniu, które jednak powodują inne utrudnienia podczas jazdy, wynikające chociażby z ostrych zakrętów, wąskich pasów czy dziur w jezdni.

Pod znakiem A-22 może znajdować się tabliczka o symbolu T-9, która informuje o wielkości spadku wyrażonej w procentach. Przykładowo 10-procentowe nachylenie drogi oznacza, że na odcinku 100 m obniża się ona o 10 m.

Znak A-23

Znak A-23 ostrzega o zbliżaniu się pojazdu kierowcy do stromego podjazdu. W przypadku górskich dróg znak A-23 stawia się wszędzie tam, gdzie nachylenie podłużne jezdni wynosi nie mniej niż 8 proc. Pozostałe drogi są oznakowane w ten sposób, jeśli ich nachylenie osiąga wartość wynoszącą co najmniej 6 proc.

Znak ostrzegawczy A-23, podobnie jak znak A-22, może też stanąć przy tych drogach, które charakteryzują się ostrymi zakrętami czy niewielką szerokością. Również pod tym znakiem ostrzegawczym typu A umieszcza się tabliczkę T-9 z informacją o procentowym nachyleniu podłużnym.

Znak A-24

Funkcję ostrzegawczą przed rowerzystami pełni znak A-24. Przypadków, w których można umieścić ten znak na drodze, jest kilka.

Przede wszystkim znak A-24 stawia się w miejscach, w których rowerzyści wyjeżdżają ze ścieżki rowerowej na jezdnię. Znak „rowerzyści” może stanąć również przy drogach, na których dopuszcza się jazdę z prędkością powyżej 60 km/h. W przypadku, gdy przejazd dla rowerzystów nie jest dostatecznie widoczny dla kierowców innych pojazdów, znak A-24 może znaleźć się też przy drodze o dopuszczalnej prędkości równej lub mniejszej niż 60 km/h.

Ponadto takie czynniki, jak geometria drogi czy natężenie ruchu na danym odcinku również mogą decydować o umieszczeniu znaku A-24.

Znak A-25

Znak A-25 ostrzega kierowców przed odłamkami skalnymi, które mogą spaść na oznaczony nim odcinek drogi. Ten znak drogowy typu A w równym stopniu ostrzega też przed fragmentami skał, które mogą już znajdować się na jezdni i tym samym utrudniać przejazd. Najczęściej znak A-25 można spotkać w rejonach górskich.

Znak A-26

Natomiast znak A-26 zwykle znajduje się w okolicy lotnisk i wszelkich lądowisk samolotów oraz śmigłowców. Widok, a przede wszystkim hałas samolotu czy helikoptera, który znajduje się nisko nad ziemią, może bowiem wystraszyć niejednego kierowcę i spowodować wykonanie przez niego niebezpiecznego manewru na drodze.

Znak A-27

Znak A-27 niesie ostrzeżenie o treści: „nabrzeże lub brzeg rzeki”. W równym stopniu może on jednak dotyczyć innych zbiorników wodnych, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Umieszczenie znaku A-27 jest możliwe w przypadku, gdy odległość pomiędzy krawędzią jezdni a brzegiem rzeki, kanału czy jeziora jest mniejsza niż 10 metrów. Jeśli jednak drogę przebiegającą przy brzegu cieku czy zbiornika wodnego osłaniają barierki, umieszczenie znaku A-27 nie jest konieczne.

Znak A-28

Niektóre fragmenty dróg mogą być pokryte żwirem i w związku z tym posiadać oznaczenie o symbolu A-28. Nieostrożna jazda na drodze ze znakiem A-28 może skutkować wyrzucaniem żwiru spod kół, który może uszkodzić karoserię innych aut. Ponadto znak ostrzegawczy A-28 ma za zadanie zapobiegać sytuacjom, w których samochody wzbijają kurz utrudniający widoczność na drodze. Znak A-28 jest często spotykany przy drogach, które przechodzą gruntowny remont.

Sygnały świetlne (A-29); Inne niebezpieczeństwo (A-30); Niebezpieczne pobocze (A-31); Oszronienie jezdni (A-32); Zator drogowy (A-33); Wypadek drogowy (A-34).
Sygnały świetlne (A-29); Inne niebezpieczeństwo (A-30); Niebezpieczne pobocze (A-31); Oszronienie jezdni (A-32); Zator drogowy (A-33); Wypadek drogowy (A-34).

Znak A-29

Znak z symbolem A-29 dotyczy sygnalizacji świetlnej, która steruje ruchem w danym miejscu. Znak „sygnały świetlne” zawsze stoi przed skrzyżowaniami znajdującymi się poza obszarem zabudowanym, na których stosuje się sygnalizację świetlną. Ponadto znak A-29 stawia się przed skrzyżowaniami, na których sygnalizator jest jedynie zawieszony nad drogą. Ponadto oznakowanie o symbolu A-29 stosuje się w ruchu wahadłowym pojazdów na danym odcinku drogi.

Znak A-30

Jednym z najbardziej uniwersalnych znaków, nie tylko ostrzegawczych, jest ten z symbolem A-30. Znak A-30 ma na tarczy symbol wykrzyknika, który sygnalizuje „inne niebezpieczeństwo”. Poprzez „inne niebezpieczeństwo” należy rozumieć takie zagrożenie, które nie posiada swojego własnego, odrębnego oznakowania.

Znak A-30 prawie zawsze stosuje się w połączeniu z tabliczkami o symbolu T, które doprecyzowują, o jaki rodzaj niebezpieczeństwa chodzi w danym przypadku. W związku z tym pod znakiem A-30 może znajdować się:

  • T-10 – tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze,
  • T-11 – tabliczka wskazująca przeprawę promową,
  • T-12 – tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni,
  • T-13 – tabliczka wskazująca odcinek drogi z deformacjami nawierzchni w postaci kolein,
  • T-14 – tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków,
  • T-15 – tabliczka wskazująca miejsce wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni,
  • T-16 – tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych,
  • T-17 – tabliczka wskazująca granicę państwa,
  • T-18 – tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu.

W szczególnych przypadkach znak A-30 może być umieszczony przy drodze bez żadnej tabliczki o symbolu T. Zwykle dzieje się tak, gdy znak A-30 musi zostać postawiony niezwłocznie w związku z jakimś wydarzeniem na drodze, które mimo wszystko umożliwia przejazd danym odcinkiem.

Znak A-31

Znak A-31 ostrzega przed zbliżaniem się do niebezpiecznego pobocza, np. wąskiego lub wyraźnie obniżonego względem jezdni. Symbol na znaku A-31 występuje w dwóch konfiguracjach, w zależności od tego, po której stronie drogi znajduje się niebezpieczne pobocze. Znak „niebezpieczne pobocze” jest również umieszczany tam, gdzie pobocze o bitumicznej nawierzchni zmienia się w pobocze ziemne.

Znak A-32

Przed oszronionymi jezdniami ustawia się znak ostrzegawczy A-32. Ten znak drogowy stosuje się w zimie, najczęściej przed takimi miejscami jak wiadukty i mosty. Niekiedy przy jezdniach umieszczany jest świetlny znak A-32, który wskazuje bieżący poziom oszronienia drogi.

Znak A-33

Znak A-33 oznacza zator drogowy. Ten znak ostrzegawczy informuje, że na danej drodze często występuje znaczne natężenie ruchu, które spowalnia jazdę. Oznakowanie o symbolu A-33 często staje przy jezdni, na której panuje gorsza widoczność i w związku z tym kierowcy nadjeżdżających pojazdów mogą w porę nie zauważyć zatoru. Na drogach można spotkać również świetlny znak A-33, który informuje o korkach mogących znajdować się w odległości nawet 300 m od oznakowania.

Znak A-34

Ostatnim ostrzegawczym znakiem drogowym jest znak A-34. Znak „wypadek drogowy” ostrzega o pobliskim miejscu, w którym doszło do zderzenia aut lub innych pojazdów. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że przejazd przez tę drogę w danej chwili nie jest możliwy lub jest mocno utrudniony.

Podobnie jak kilka innych znaków ostrzegawczych, również znak A-34 może występować jako znak świetlny. Ten rodzaj znaku ostrzegawczego staje zwykle przy jezdniach obsługiwanych przez służby, które monitorują ruch na drodze za pomocą kamer.

Zobacz także:

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (2)