Poradniki i mechanikaZnaki kierunku i miejscowości (Typ E) z opisem

Znaki kierunku i miejscowości (Typ E) z opisem

Drogowskazy to jedne z najpopularniejszych znaków kierunku i miejscowości
Drogowskazy to jedne z najpopularniejszych znaków kierunku i miejscowości
Źródło zdjęć: © Wikimedia Commons CC BYSA 4.0/Radosław Drożdżewski
Tomasz Karkuć

30.06.2017 13:06, aktual.: 30.03.2023 11:19

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Znaki kierunku i miejscowości odgrywają w ruchu drogowym bardzo ważną rolę. Dzięki nim kierowcy wiedzą, w jakim mieście lub wsi i na jakiej drodze się obecnie znajdują. Znaki drogowe typu E mogą też wskazywać kierunek jazdy i informować, jaki dystans dzieli podróżnego od danej miejscowości.

Znaki kierunku i miejscowości (Typ E) – funkcje

Funkcje znaków kierunku i miejscowości są dość zróżnicowane. Przede wszystkim znaki drogowe typu E ułatwiają dotarcie do konkretnych miejscowości, atrakcji turystycznych, lotnisk, portów morskich, przepraw promowych, parków i innych istotnych dla danego obszaru miejsc. Znaki drogowe z symbolem E mogą mieć bowiem postać drogowskazów i tablic przeddrogowskazowych, które pokazują właściwy dla danego miejsca kierunek jazdy.

Ponadto kierowcy mogą wyczytać ze znaków kierunku i miejscowości rodzaj oraz symbol drogi, po której się poruszają. Z kolei na tablicach szlaków drogowych i tablicach drogowych, które również wchodzą w skład znaków typu E, podane są odległości do poszczególnych miejscowości.

Znaki kierunku i miejscowości (Typ E) – jak je rozpoznać?

Wygląd znaków kierunku i miejscowości nie jest jednoznaczny. Znaki drogowe typu E mają kształt prostokątów, a niektóre z nich zakończone są trójkątną strzałką po boku, wskazującą kierunek, który prowadzi w miejsce podane na znaku.

Napisy i symbole umieszczone na znakach kierunku i miejscowości są białego, czarnego, brązowego lub niebieskiego koloru. Najczęściej przy drogach można spotkać znaki kierunku i miejscowości z zielonym tłem, jednak tło niektórych znaków typu E jest też białe, niebieskie, żółte, czerwone lub brązowe.

Znaki typu E znacznie różnią się między sobą także wymiarami – najmniejsze są znaki informujące o numerze danej drogi, zaś największe są tablice przeddrogowskazowe i tablice szlaku drogowego.

Znaki kierunku i miejscowości (Typ E) – w Polsce i w Europie

Uczestnicy ruchu drogowego podczas swoich podróży mogą się natknąć łącznie na 40 rodzajów znaków kierunku i miejscowości. W Polsce są one wymienione i opisane w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 2002 roku.

Ważnym dokumentem, który określa zasady odnośnie wyglądu i stosowania znaków kierunku i miejscowości, jest Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, którą uchwalono w Wiedniu w 1968 roku. Zgodnie z postanowieniami tej konwencji, w całej Europie symbole znaków drogowych powinny mieć podobne wzory graficzne i przekazywać te same informacje.

E-1 - Tablica przeddrogowskazowa; E-1a - Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie; E-1b - Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę; E-2a - Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni; E-2b - Drogowskaz tablicowy nad jezdnią; E-2c - Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie; E-2d - Drogowskaz tablicowy nad jezdnią na autostradzie; E-2e - Drogowskaz tablicowy przed wjazdem na autostradę
E-1 - Tablica przeddrogowskazowa; E-1a - Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie; E-1b - Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę; E-2a - Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni; E-2b - Drogowskaz tablicowy nad jezdnią; E-2c - Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie; E-2d - Drogowskaz tablicowy nad jezdnią na autostradzie; E-2e - Drogowskaz tablicowy przed wjazdem na autostradę

Znak kierunku i miejscowości E-1

Kierowcy pojazdów, które znajdują się przed skrzyżowaniami, mogą łatwo zauważyć znak kierunku i miejscowości o symbolu E-1. Znak E-1 to inaczej „tablica przeddrogowskazowa”, która informuje uczestników ruchu drogowego o układzie dróg na danej krzyżówce. Na tablicy przeddrogowskazowej pokazane są też miejscowości, do jakich można dotrzeć jadąc w wybranym kierunku.

Na znakach kierunku i miejscowości E-1 znajdują się ponadto oznaczenia dróg, które prowadzą do poszczególnych miast. Grubą linią na znaku E-1 oznaczona jest droga główna, pozostałe drogi oznaczone są cieńszymi liniami.

Drogi ekspresowe i ogólnodostępne to najczęstsze odcinki, na których można natknąć się na tablicę przeddrogowskazową.

Znak kierunku i miejscowości E-1a

Znak E-1a pełni podobną do znaku E-1 funkcję, z tym że w odróżnieniu od niego ustawiany jest na autostradach. Znak E-1a, czyli „tablica przeddrogowskazowa na autostradzie”, może powiadamiać kierowców o kierunku prowadzącym do danej miejscowości, oznaczeniach poszczególnych dróg, a nawet o znakach, takich jak ograniczenie prędkości, które obowiązują na danym odcinku.

Znak kierunku i miejscowości E-1b

Innym wariantem znaku E-1 jest oznakowanie z symbolem E-1b. Rolą tego znaku kierunku i miejscowości jest poinformowanie podróżnych, że jadąc w określony sposób na skrzyżowaniu mogą oni dotrzeć do autostrady lub drogi, która na daną autostradę prowadzi. Na znaku E-1b umieszczone są też nazwy miejscowości, do których można dojechać daną autostradą.

Znak kierunku i miejscowości E-2a

Znak E-2a to „drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni”. Jest on spotykany przed skrzyżowaniami na drogach ekspresowych i ogólnodostępnych. Znak E-2a pokazuje możliwe kierunki jazdy oraz miejscowości, do których one prowadzą. Na drogowskazie tablicowym umieszczonym obok jezdni można też znaleźć informację na temat dróg, na które wjedzie się po wybraniu danego kierunku.

Znak kierunku i miejscowości E-2b

Pełna nazwa znaku E-2b to „drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią”. Pełni on dokładnie tę samą funkcję co znak E-2a, jednak, jak sama nazwa wskazuje, znak E-2b jest zawieszony nad jezdnią przed konkretnym skrzyżowaniem. Zawarte są na nim takie informacje jak kierunki jazdy, pobliskie miejscowości i typy dróg, które do nich prowadzą.

Znak kierunku i miejscowości E-2c

Znak E-2c to innymi słowy „drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie”. Znak E-2c ustawiany jest na autostradach, przed skrzyżowaniami, które stwarzają możliwość zjazdu w kierunku miejscowości określonej na znaku. Oprócz tych informacji, na znaku kierunku i miejscowości E-2c podaje się symbol drogi, która prowadzi w daną stronę.

Znak kierunku i miejscowości E-2d

„Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie” - taka jest pełna nazwa znaku kierunku i miejscowości E-2d. Jego funkcja jest więc dokładnie taka sama, jak funkcja znaku E-2c. Jedyna różnica polega na tym, że znak kierunku i miejscowości E-2d nie stoi przy prawym pasie autostrady, lecz jest zawieszony nad drogą, a przez to lepiej widoczny.

Znak kierunku i miejscowości E-2e

Znak kierunku i miejscowości z symbolem E-2e znajduje się przy drogach ogólnodostępnych i ekspresowych, które prowadzą do skrzyżowania z możliwością wjazdu na autostradę. Oprócz oznaczenia dróg i miejscowości, do których one prowadzą, znak E-2e może też zawierać miniaturki innych znaków obowiązujących na danej trasie.

E-2f - Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę; E-3 - Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi; E-4 - Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej; E-5 - Drogowskaz do dzielnicy miasta; E-6 - Drogowskaz do lotniska; E-6a - Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej; E-6b - Drogowskaz do dworca autobusowego; E-6c - Drogowskaz do przystani promowej
E-2f - Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę; E-3 - Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi; E-4 - Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej; E-5 - Drogowskaz do dzielnicy miasta; E-6 - Drogowskaz do lotniska; E-6a - Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej; E-6b - Drogowskaz do dworca autobusowego; E-6c - Drogowskaz do przystani promowej

Znak kierunku i miejscowości E-2f

Znak E-2f to drogowskaz tablicowy, który jest umieszczony nad jezdnią, przed wjazdem na autostradę. Jezdnia, nad którą można zawiesić znak kierunku i miejscowości E-2f, może być drogą ekspresową lub ogólnodostępną.

Podobnie jak inne znaki z symbolem E-2, ten drogowskaz tablicowy także informuje o kierunkach jazdy, miejscowościach, do których można dojechać, oraz o oznaczeniach autostrad i pozostałych dróg.

Znak kierunku i miejscowości E-3

Znak kierunku i miejscowości E-3 to drogowskaz w kształcie strzałki, którego rolą jest wskazanie kierunku do danej miejscowości. Na tablicy znaku kierunku i miejscowości E-3 umieszcza się także informację na temat rodzaju i numerów poszczególnych dróg.

Znak E-3 stawia się przy skrzyżowaniach, w tym również przy rondach. Innymi punktami, przed którymi może się znaleźć drogowskaz E-3, są rozgałęzienia dróg dwukierunkowych.

Znak kierunku i miejscowości E-4

Znak E-4 jest, podobnie jak oznakowanie z symbolem E-3, drogowskazem w kształcie strzałki, który informuje o kierunku prowadzącym do danej miejscowości. Tym, co charakteryzuje znak E-4, jest informacja o odległości, jaka dzieli podróżnego od miejscowości podanej na tarczy znaku. Co ciekawe, na znaku E-4 mogą być zawarte kierunek i odległość do więcej niż jednej miejscowości.

Znak kierunku i miejscowości E-5

Znak E-5 jest drogowskazem do dzielnicy miasta. W związku z tym znak E-5 jest spotykany głównie na obrzeżach i w centrach dużych miejscowości, które mają rozbudowany podział administracyjny. Kolorystyka drogowskazu do dzielnicy miasta (niebieski napis na białym tle) pozwala go łatwo odróżnić od drogowskazu prowadzącego do miejscowości (biały napis na zielonym tle).

Znak kierunku i miejscowości E-6

Znak E-6 to drogowskaz do lotniska. Jak łatwo można się domyślić, znak kierunku i miejscowości E-6 jest w związku z tym spotykany tylko w kilkunastu miejscach w Polsce, na obszarach wokół lotnisk. Jeśli oznakowanie z symbolem E-6 znajduje się w bliskiej odległości od lotniska, może ono informować nie tylko o kierunku prowadzącym do portu lotniczego, ale także o typie danego portu lub numerze terminalu.

Znak kierunku i miejscowości E-6a

Innym rodzajem znaku E-6 jest oznakowanie z symbolem E-6a. Znak E-6a jest drogowskazem do dworca albo stacji kolejowej, które znajdują się w bliskiej odległości od znaku. Przy drogach zdarzają się też znaki kierunku i miejscowości E-6a z napisem „dworzec towarowy” prowadzące do dworca kolejowego, który obsługuje przewóz towarów.

Znak kierunku i miejscowości E-6b

Drogowskaz do dworca autobusowego posiada symbol E-6b. Znak E-6b wskazuje kierunek do miejsca, z którego kursują autobusy międzymiastowe i które może być opisane na znaku zarówno jako „dworzec”, jak i „PKS”.

Kierowcy, którzy wybierają się w stronę dworca autobusowego, powinni pamiętać, że poruszanie się po placu dworca jest zabronione. Na plac dworca PKS, poza autobusami, mogą w niektórych przypadkach wjeżdżać jedynie taksówki.

Znak kierunku i miejscowości E-6c

Kierunek do przystani promowej określa znak E-6c. Pełna nazwa znaku E-6c brzmi „drogowskaz do przystani promowej”. Znak kierunku i miejscowości E-6c może prowadzić zarówno do przystani promu morskiego, jak i do przystani promu rzecznego.

Na tarczy znaku E-6c, oprócz symbolu promu, może znajdować się też symbol kraju i nazwa miejscowości, w której znajduje się przystań promowa. Na znaku E-6c jest czasem umieszczona nazwa przystani promowej, do której prowadzi ten drogowskaz.

E- 7 - Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi; E- 8 - Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego; E- 9 - Drogowskaz do muzeum; E-10 - Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury; E-11 - Drogowskaz do zabytku przyrody; E-12 - Drogowskaz do punktu widokowego; E-12a - Drogowskaz do szlaku rowerowego; E-13 - Tablica kierunkowa
E- 7 - Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi; E- 8 - Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego; E- 9 - Drogowskaz do muzeum; E-10 - Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury; E-11 - Drogowskaz do zabytku przyrody; E-12 - Drogowskaz do punktu widokowego; E-12a - Drogowskaz do szlaku rowerowego; E-13 - Tablica kierunkowa

Znak kierunku i miejscowości E-7

Znak kierunku i miejscowości E-7 prowadzi do przystani wodnej lub przystani żeglugi. W odróżnieniu od znaków z symbolem E-6, drogowskaz E-7 ma inną kolorystykę (brązowe symbole i napisy na białym tle), a strzałka wskazująca kierunek w dane miejsce nie znajduje się z boku tarczy, lecz jest wpisana w jej środek. Oznakowanie E-7 informuje o kierunku i odległości do danej przystani wodnej, względnie do przystani żeglugi.

Znak kierunku i miejscowości E-8

Znak E-8 to drogowskaz do miejsca kąpielowego lub plaży. Podany jest na nim symbol i nazwa kąpieliska, a także kierunek prowadzący do tego miejsca. Kierowcy pojazdów powinni mieć świadomość, że wjazd bezpośrednio na plażę lub inne miejsce kąpielowe jest z reguły zabroniony.

Na oznakowaniu typu E-8 może też widnieć wizerunek jeźdźca na koniu, co oznacza, że dany drogowskaz prowadzi do klubu jeździeckiego.

Znak kierunku i miejscowości E-9

Drogowskaz do muzeum posiada symbol E-9. Znak E-9 wskazuje kierunek do muzeum, a także rodzaj danego obiektu (np. muzeum wnętrz, muzeum archeologiczne itp.). Na oznakowaniu typu E-9 może być również umieszczona nazwa miejscowości, w której znajduje się dane muzeum.

Znak kierunku i miejscowości E-10

Znak E-10 to „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury”. Znak kierunku i miejscowości E-10 występuje zatem w wielu konfiguracjach, w zależności od tego, do jakiego konkretnie zabytku prowadzi. Zabytkami, o których informuje znak E-10, są najczęściej cmentarze, kościoły oraz zamki. Dla kierowców znak E-10 jest ponadto komunikatem wzywającym do zachowania szczególnej ostrożności, gdyż zabytkowe miejsca cieszą się z reguły dużym zainteresowaniem turystów, w związku z czym w ich okolicy panuje znaczne natężenie ruchu drogowego.

Znak kierunku i miejscowości E-11

Znak E-11 również pokazuje kierunek do zabytku, tyle że w tym przypadku chodzi o zabytek przyrody. Na tarczy znaku E-11 mogą być przedstawione różne symbole, takie jak:

  • drzewo – gdy znak E-11 dotyczy zabytku przyrody;
  • ptak – gdy znak E-11 dotyczy ptasiego rezerwatu;
  • jaskinia – gdy znak E-11 dotyczy jaskini bądź groty;
  • skała – gdy znak E-11 dotyczy zabytku przyrody nieożywionej.

Na znaku kierunku i miejscowości typu E-11 jest ponadto umieszczana liczba będąca odległością, jaka dzieli uczestnika ruchu drogowego od danej atrakcji.

Znak kierunku i miejscowości E-12

Znak E-12 jest drogowskazem do punktu widokowego. Za punkt widokowy uchodzi takie miejsce, które samo w sobie jest atrakcją turystyczną ze względu na widok, jaki można stamtąd ujrzeć.

Na znaku kierunku i miejscowości podana jest odległość, która dzieli podróżnego od punktu widokowego. Dojazd do punktów widokowych bywa trudny z uwagi na ich położenie, np. pośród skał, dlatego podczas podróży należy zachować szczególną ostrożność.

Znak kierunku i miejscowości E-12a

Drogowskaz do szlaku rowerowego posiada oznaczenie E-12a. Znak kierunku i miejscowości E-12a może też prowadzić do szlaku turystyki pieszej. Jeśli zatem znak E-12a prowadzi do szlaku rowerowego, to na jego tarczy znajduje się symbol roweru, a jeśli prowadzi do szlaku pieszego – symbol pieszego z kijkiem i plecakiem. Na znaku podany jest dystans, jaki dzieli podróżnego od danego szlaku.

Znak kierunku i miejscowości E-13

Znak E-13 jest tablicą, która stoi na trasie do jednej lub kilku miejscowości. Oznakowanie z symbolem E-13 powiadamia tylko o odległości, w jakiej uczestnik ruchu drogowego znajduje się od danej miejscowości. W przypadku, gdy na znaku E-13 podany jest dystans do więcej niż jednej miejscowości, nazwa największego miasta znajduje się zawsze na dole tablicy.

E-14 - Tablica szlaku drogowego; E-14a - Tablica szlaku drogowego przy autostradzie; E-15a - Numer drogi krajowej; E-15b - Numer drogi wojewódzkiej
E-14 - Tablica szlaku drogowego; E-14a - Tablica szlaku drogowego przy autostradzie; E-15a - Numer drogi krajowej; E-15b - Numer drogi wojewódzkiej

Znak kierunku i miejscowości E-14

Oznakowanie E-14 informuje uczestników ruchu drogowego o tym, jak przebiega szlak drogi krajowej. Na tarczy znaku E-14 umieszczone są nazwy największych miejscowości, do których można dojechać daną drogą.

Ponadto znak drogowy E-14 informuje o odległości, jaka dzieli osoby podróżujące od konkretnych miejsc na mapie. Miejscowość, której nazwa znajduje się na górze tarczy, jest położona w najbliższej odległości od znaku E-14, a miejscowość, której nazwa znajduje się na dole tarczy – w najdalszej odległości.

Znak kierunku i miejscowości E-14a

Znak E-14a to inaczej „tablica szlaku drogowego przy autostradzie”. Funkcja znaku kierunku i miejscowości E-14a jest identyczna, jak w przypadku znaku E-14. Znak E-14a informuje więc o miejscowościach położonych wzdłuż danego szlaku i o dystansie, jaki trzeba pokonać, by do nich dotrzeć.

W odróżnieniu od znaku E-14, oznakowanie E-14a znajduje się jednak wyłącznie przy autostradach, a jego tarcza ma niebieskie, a nie zielone tło.

Znak kierunku i miejscowości E-15a

Znak E-15a oznacza numer drogi krajowej. Numery dróg krajowych mogą składać się się z jednej lub dwóch cyfr. Rolą znaku kierunku i miejscowości E-15a jest poinformowanie kierowców, na jakiej konkretnie drodze krajowej obecnie się znajdują, w celu ułatwienia im nawigacji.

Znak kierunku i miejscowości E-15b

Znak E-15b jest wykorzystywany do oznaczania dróg wojewódzkich. Ponieważ w Polsce znajduje się ponad 900 dróg wojewódzkich, znak kierunku i miejscowości E-15b może składać się nawet z 3 cyfr.

E-15c - Numer autostrady; E-15d - Numer drogi ekspresowej; E-15e - Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym dopuszczalnym nacisku osi pojazdu (do 10 t); E-16 - Numer szlaku międzynarodowego; E-17a - Miejscowość; E-18a - Koniec miejscowości
E-15c - Numer autostrady; E-15d - Numer drogi ekspresowej; E-15e - Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym dopuszczalnym nacisku osi pojazdu (do 10 t); E-16 - Numer szlaku międzynarodowego; E-17a - Miejscowość; E-18a - Koniec miejscowości

Znak kierunku i miejscowości E-15c

Numery poszczególnych autostrad można wyczytać ze znaków o symbolu E-15c. W odróżnieniu od znaku E-15a oraz E-15b, treść oznakowania E-15c składa się nie tylko z numeru drogi, gdyż przed tą wartością umieszcza się jeszcze literę „A”.

Znak kierunku i miejscowości E-15d

Również drogi ekspresowe posiadają swoje odrębne oznakowanie, które ma symbol E-15d. Na tarczy znaku kierunku i miejscowości E-15d znajduje się litera „S” i numer, który może być złożony z jednej bądź dwóch cyfr.

Znak kierunku i miejscowości E-15e

Na znaku E-15e podany jest natomiast numer drogi wojewódzkiej, na której dopuszczalny nacisk osi pojazdu jest zwiększony do 10 ton. Kierowcy pojazdów mogą rozpoznać ten znak kierunku i miejscowości po czarnym numerze składającym się z maksimum 3 cyfr na żółtym tle. Ponadto znak E-15e posiada przerywane, czarno-białe obramowanie.

Znak kierunku i miejscowości E-16

Jeśli zarządca drogi chce poinformować kierowców, że jezdnia, po której podróżują, jest nie tylko drogą krajową, ale również drogą międzynarodową, umieszcza przy niej znak E-16. Znak E-16, czyli numer szlaku międzynarodowego, stosuje się zwykle jako uzupełnienie oznakowania drogi krajowej. Na zielonym tle znaku znajduje się biała litera E i odpowiedni dla danej drogi numer, również utrzymany w białym kolorze.

Znak kierunku i miejscowości E-17a

Znak E-17a jest ustawiany przy granicy miejscowości, do której wjeżdżają kierowcy. Jeśli przy znaku E-17 a znajduje się też znak D-42, to znaczy, że za znakami rozpoczyna się obszar zabudowany i w związku z tym maksymalna prędkość jazdy po danej miejscowości wynosi 50 km/h w godz. 05:00-23:00 i 60 km/h w godz. 23:00-05:00.

Znak kierunku i miejscowości E-18a

Znak E-18a jest natomiast ustawiany przy wyjeździe poza granice danej miejscowości. Znak wyjazdu z miejscowości wygląda tak samo jak oznakowanie E-17a, z tą różnicą, że nazwa miejscowości na jego tarczy jest przekreślona na czerwono.

Zdarza się, że znaki kierunku i miejscowości E-18a oraz E-17a są umieszczane na tym samym słupie, lecz po jego przeciwnych stronach. Dzieje się tak w przypadku, gdy dwie miejscowości do siebie przylegają i koniec jednej oznacza początek drugiej.

E-19a - Obwodnica; E-20 - Tablica węzła drogowego na autostradzie; E-21 - Dzielnica (osiedle); E-22a - Samochodowy szlak turystyczny; E-22b - Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym; E-22c - Informacja o obiektach turystycznych
E-19a - Obwodnica; E-20 - Tablica węzła drogowego na autostradzie; E-21 - Dzielnica (osiedle); E-22a - Samochodowy szlak turystyczny; E-22b - Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym; E-22c - Informacja o obiektach turystycznych

Znak kierunku i miejscowości E-19a

Rolą znaku E-19a jest informowanie kierowców o obwodnicy, na którą najłatwiej natrafić przed dużymi miastami. Znak E-19a wskazuje kierunek, w którym należy się udać, aby dotrzeć do obwodnicy i ominąć nią zakorkowane miasta, a zwłaszcza ich centra. W związku z tym znak kierunku i miejscowości E-19a znajduje się głównie przy skrzyżowaniach.

Znak kierunku i miejscowości E-20

Znakiem kierunku i miejscowości o symbolu E-20 jest tablica węzła drogowego na autostradzie. Taki znak przy drodze oznacza, że kierowca zbliża się do wyjazdu z autostrady. Na znaku E-20 podany jest dystans, jaki trzeba przebyć, aby znaleźć się poza autostradą.

Znak kierunku i miejscowości E-21

Za znakiem E-21 rozpoczyna się dzielnica, której nazwa podana jest na jego tarczy. Warto pamiętać, że znak E-21 równie dobrze może dotyczyć osiedla danego miasta. Oznakowanie kierunku i miejscowości typu E-21 jest szczególnie przydatne w przypadku poruszania się po dużych miastach, które są podzielone na liczne obszary administracyjne.

Znak kierunku i miejscowości E-22a

Funkcją znaku E-22a jest informowanie uczestników ruchu drogowego o samochodowym szlaku turystycznym. Na znaku E-22a podana jest nazwa szlaku turystycznego i kierunek, w jakim należy jechać. Tarcza znaku E-22a może też przedstawiać symbol organizacji odpowiadającej za ustalenie danego szlaku.

Znak kierunku i miejscowości E-22b

Znak kierunku i miejscowości E-22b również dotyczy turystycznego szlaku samochodowego, z tym że informuje on tylko o konkretnym obiekcie znajdującym się na danym szlaku. Na tarczy oznakowania typu E-22b przedstawiony jest symbol obiektu turystycznego, jego nazwa (może to być zamek, jaskinia, kościół itp.), a także symbol organizacji turystycznej i kierunek, w jakim należy się udać, by dotrzeć do oznakowanego miejsca.

Znak kierunku i miejscowości E-22c

Drogowy znak E-22c stanowi informację o obiektach turystycznych. W przeciwieństwie do znaku E-22b umieszcza się go tam, gdzie na niedużej przestrzeni znajduje się więcej niż jedna atrakcja turystyczna. Na znaku kierunku i miejscowości E-22c, poza symbolami obiektów turystycznych, powinna się też znajdować nazwa miasta, w którym są położone te atrakcje.

Zobacz także:

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)