Poradniki i mechanikaZnaki informacyjne (typ D) z opisem

Znaki informacyjne (typ D) z opisem

Znak D-19 "parking" to jeden z najczęściej spotykanych znaków informacyjnych w centrach dużych miast
Znak D-19 "parking" to jeden z najczęściej spotykanych znaków informacyjnych w centrach dużych miast
Źródło zdjęć: © istockphoto.com/germi_p
Tomasz Karkuć
30.06.2017 13:06, aktualizacja: 30.03.2023 11:19

Spośród wszystkich znaków drogowych największą grupą, która liczy aż 68 rodzajów, są znaki informacyjne. Mimo to wielu kierowców lekceważy obecność znaków informacyjnych na drogach, choć zwracanie na nie uwagi może uczynić jazdę łatwiejszą i bezpieczniejszą.

Znaki informacyjne (typ D) – rola

Rolą znaków informacyjnych jest, jak sama nazwa wskazuje, informowanie kierowców o rodzaju drogi oraz o sposobie, w jaki można się po niej poruszać. Ponadto znaki informacyjne powiadamiają uczestników ruchu drogowego o różnego rodzaju obiektach, które są położone na danym odcinku drogi lub w niedalekiej odległości od drogi.

Znaki informacyjne mogą być dodatkowo wzbogacone o tabliczki z symbolami T, które stosuje się np. wtedy, gdy dany znak ma dotyczyć tylko określonej grupy pojazdów.

Znaki informacyjne (typ D) – ile ich jest?

W Polsce wyróżnia się 68 znaków informacyjnych (nie licząc różnych konfiguracji, kiedy to na jednej tarczy może znajdować się więcej niż jeden znak informacyjny), które są określone w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 2002 roku. Znaki informacyjne są tym samym najliczniejszą grupą znaków drogowych.

Każdy znak informacyjny jest oznaczony literą D i numerem od 1 do 53. Więcej znaków informacyjnych niż liczb występujących w ich oznaczeniach bierze się stąd, że w niektórych przypadkach można wyróżnić kilka typów znaku o tym samym numerze. Najlepszym przykładem ilustrującym taką sytuację jest znak informacyjny D-26, który składa się z aż pięciu typów.

Znaki informacyjne (typ D) – jak je rozpoznać?

Wygląd znaków informacyjnych nie jest jednolity. Poszczególne znaki informacyjne mogą się między sobą znacznie różnić kształtem, wymiarami, a także kolorem tła i symboli. Mogą mieć kształt kwadratu, rombu lub prostokąta. Symbole są najczęściej czarne lub białe i umieszcza się je na niebieskim albo białym tle.

Symbole znaków typu D są takie same w całej Europie, gdyż takie są postanowienia Konwencji o znakach i sygnałach drogowych uchwalonej w 1968 roku w Wiedniu.

Droga z pierwszeństwem (D- 1); Koniec drogi z pierwszeństwem (D- 2); Droga jednokierunkowa (D- 3); Droga bez przejazdu (D- 4A); Wjazd na drogę bez przejazdu (D- 4B); Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni (D- 5); Przejście dla pieszych (D- 6); Przejazd dla rowerów (D- 6A)
Droga z pierwszeństwem (D- 1); Koniec drogi z pierwszeństwem (D- 2); Droga jednokierunkowa (D- 3); Droga bez przejazdu (D- 4A); Wjazd na drogę bez przejazdu (D- 4B); Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni (D- 5); Przejście dla pieszych (D- 6); Przejazd dla rowerów (D- 6A)

Znak informacyjny D-1

Drogowy znak informacyjny o symbolu D-1 oznacza drogę z pierwszeństwem. Ustawiany jest zawsze przed skrzyżowaniami z innymi drogami, by poinformować kierowców jadących po jezdni oznakowanej w ten sposób, że inni uczestnicy ruchu drogowego powinni im ustąpić pierwszeństwa przejazdu. W takich sytuacjach przy pozostałych wlotach skrzyżowania umieszcza się znaki ostrzegawcze A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu”. W obszarze zabudowanym znak informacyjny D-1 stosuje się na początku drogi z pierwszeństwem przejazdu.

Znak informacyjny D-2

Znak D-2 jest związany ze znakiem informacyjnym D-1. Znak z symbolem D-2 jest umieszczany na drogach po to, żeby kierowcy wiedzieli, iż pierwszeństwo przejazdu na danym odcinku zostało zniesione i w związku z tym należy zachować większą czujność.

Znak informacyjny D-2 należy postawić w odległości 50 metrów od skrzyżowania, jeśli na danej drodze dopuszcza się jazdę z prędkością nie większą niż 60 km/h. W przypadku dróg z dopuszczalną prędkością powyżej 60 km/h, znak informacyjny D-2 musi stanąć w odległości 150 m od skrzyżowania, tak aby kierowcy mieli więcej czasu i przestrzeni na zatrzymanie swoich pojazdów.

Razem ze znakiem informacyjnym D-2 może występować znak ostrzegawczy A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu”.

Znak informacyjny D-3

Znak D-3 jest ustawiany przy drogach jednokierunkowych. Kierunek, w jakim należy przemieszczać się po danej drodze, można wyczytać z ustawienia strzałki, czyli symbolu znaku D-3. W przypadku dróg ze znakiem informacyjnym D-3 zabronione jest zawracanie, a w związku z tym także jazda w przeciwnym kierunku do wyznaczonego. W przypadku ustawienia znaku D-3 przy wjeździe na daną drogę, przy drugim końcu jezdni musi znajdować się znak B-2 "zakaz wjazdu”, ewentualnie znak C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku”.

Znak informacyjny D-4a

Znak D-4a informuje o tzw. ślepej uliczce, czyli drodze, która nie jest połączona z innymi drogami. Znak D-4a jest często ustawiany przy uliczkach, które prowadzą do osiedlowych parkingów na terenie zabudowanym.

Znak informacyjny D-4b

Znak D-4b informuje o ślepej uliczce, na której znajdzie się osoba kierująca pojazdem, jeśli wykona skręt. Podobnie jak znak D-4a, również znak informacyjny D-4b najczęściej spotykany jest w obszarze zabudowanym, np. w okolicy osiedlowych parkingów.

Znak informacyjny D-5

Znak D-5 informuje o zwężonym odcinku drogi, na którym pierwszeństwo ma pojazd poruszający się zgodnie z kierunkiem strzałki zaznaczonej na biało. Tym samym pojazdy przemieszczające się w przeciwnym kierunku powinny natknąć się na oznakowanie z symbolem B-31, czyli "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”. Znak informacyjny D-5 powinien znajdować się w odległości 20 metrów od zwężonego odcinka jezdni.

Znak informacyjny D-6

Jednym z najważniejszych znaków informacyjnych jest ten z symbolem D-6, wskazujący na przejście dla pieszych. Znak D-6 to komunikat dla pieszych, że jedynie na pasach, przed którymi ustawiono ten znak, mogą oni przejść na drugą stronę ulicy. Natomiast kierowcy zbliżający się do przejścia dla pieszych, o którym informuje znak D-6, powinni zredukować prędkość i zachować szczególną ostrożność. Warto wspomnieć, że z przejść dla pieszych oznaczonych znakiem D-6 mogą korzystać również rowerzyści, jednak tylko w sytuacji, gdy zsiądą z roweru i przeprowadzą go przez pasy.

Znak informacyjny D-6a

Kierowcy, którzy zbliżają się do miejsca, przed którym ustawiono znak D-6a, powinni postępować się podobnie jak w przypadku przemieszczania się w kierunku zwykłego przejścia dla pieszych, czyli jechać z niedużą prędkością i zachować czujność. Znak informacyjny D-6a wyznacza bowiem przejazd, którym rowerzyści mogą poruszać się w poprzek jezdni. Co ważne, rowerzyści mogą poruszać się po takim przejeździe nie zsiadając z roweru.

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów (D- 6B); Droga ekspresowa (D- 7); Koniec drogi ekspresowej (D- 8); Autostrada (D- 9); Koniec autostrady (D-10); Początek pasa ruchu dla autobusów (D-11); Pas ruchu dla autobusów (D-12); Początek pasa ruchu powolnego (D-13)
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów (D- 6B); Droga ekspresowa (D- 7); Koniec drogi ekspresowej (D- 8); Autostrada (D- 9); Koniec autostrady (D-10); Początek pasa ruchu dla autobusów (D-11); Pas ruchu dla autobusów (D-12); Początek pasa ruchu powolnego (D-13)

Znak informacyjny D-6b

Znak D-6b jest połączeniem znaków informacyjnych z symbolem D-6 oraz D-6a. Znak informacyjny "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” to coraz częściej spotykany widok w miastach, gdzie rozbudowuje się ścieżki rowerowe, które ciągną się równolegle do chodników. Umieszczenie znaku D-6b to informacja, że w danym miejscu piesi mogą przechodzić w poprzek drogi, a rowerzyści mogą przez nią przejechać.

Znak informacyjny D-7

Znak o symbolu D-7 informuje o drodze ekspresowej. Znak informacyjny D-7 może być ustawiony zarówno na samym początku drogi ekspresowej, jak i w miejscu, gdzie taka droga kontynuuje swój bieg. Znak D-7 niesie ze sobą szereg informacji, które wynikają z przepisów obowiązujących na drogach ekspresowych, takich jak zakaz poruszania się tymi odcinkami pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Ponadto znak D-7 informuje, że – o ile z pozostałych znaków w danym miejscu nie wynika co innego – na drodze ekspresowej można poruszać się z maksymalną prędkością wynoszącą odpowiednio:

  • 80 km/h w terenie zabudowanym;
  • 100 km/h na drodze jednojezdniowej poza terenem zabudowanym;
  • 120 km/h na drodze dwujezdniowej poza terenem zabudowanym.

Znak informacyjny D-8

Znak D-8 odnosi się do znaku informacyjnego D-7, gdyż jest ustawiany w miejscu, gdzie kończy się droga ekspresowa. Znak informacyjny "koniec drogi ekspresowej” znosi tym samym zakaz poruszania się po drodze takich pojazdów, jak zaprzęgi, rowery czy motorowery. Drogowy znak informacyjny D-8 wymusza również redukcję prędkości do wartości podanej na znaku zakazu B-33 lub wynikającej z ogólnych przepisów ruchu drogowego.

Znak informacyjny D-9

Znak D-9 informuje uczestników ruchu drogowego o początku autostrady. Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, autostrada jest drogą dwujezdniową, po której nie można poruszać się z prędkością większą niż 140 km/h. Samochody to jedyne pojazdy, które są dopuszczone do jazdy po autostradzie. Ponieważ wiele autostrad to drogi, za przejazd którymi należy zapłacić, pod tarczą znaku informacyjnego D-9 może znajdować się tabliczka z informacją na ten temat.

Znak informacyjny D-10

Tam, gdzie kończy się autostrada, umieszcza się znak informacyjny D-10. Znak informacyjny "koniec autostrady” dopuszcza do uczestnictwa w ruchu drogowym pieszych, rowery i motorowery, a także pojazdy zaprzęgowe. Prędkość, która obowiązuje za znakiem D-10, powinna być zredukowana i zgodna z przepisami o ruchu drogowym bądź innymi znakami, np. znakiem zakazu B-33 "ograniczenie prędkości”.

Znak informacyjny D-11

Znak D-11 informuje o początku pasa ruchu dla autobusów. Równie dobrze znak D-11 może informować o pasie ruchu przeznaczonym dla trolejbusów, który, podobnie jak w przypadku autobusów, rozpoczyna się za znakiem, po prawej stronie jezdni.

Pasy ruchu z oznakowaniem D-11 są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, w związku z czym nie mogą na nie wjeżdżać rowerzyści oraz osoby kierujące autami osobowymi i ciężarowymi. Wyjątek mogą stanowić taksówkarze, którzy czasem są dopuszczeni do korzystania z pasa ruchu dla autobusów, jeśli pod znakiem informacyjnym D-11 znajduje się też tabliczka o treści "nie dotyczy taxi”.

Znak informacyjny D-12

Znak D-12 informuje uczestników ruchu drogowego o wyznaczonym pasie dla autobusów i trolejbusów na danym odcinku. Pas ruchu, o którym informuje znak D-12, zobowiązuje kierowców autobusów i trolejbusów do poruszania się tylko tym pasem. Z kolei kierowcy wszystkich innych pojazdów nie mogą poruszać się pasem, o którym informuje znak D-12.

Znak informacyjny D-13

"Początek pasa ruchu powolnego” - taki komunikat dla kierowców ma za zadanie przekazywać znak D-13. Pas ruchu powolnego wyznaczany jest z myślą o tych pojazdach, które jadąc pod górę nie mogą osiągnąć minimalnej prędkości podanej na znaku (zwykle jest to prędkość wynosząca 30 lub 40 km/h).

Wprowadzenie pasa ruchu powolnego za pomocą znaku informacyjnego D-13 nie tylko poprawia bezpieczeństwo na danym odcinku drogi, ale również pozytywnie wpływa na płynność ruchu drogowego. Drugi pas pozwala bowiem innym pojazdom sprawnie wyminąć te najwolniejsze.

Koniec pasa ruchu (D-14); Przystanek autobusowy (D-15); Przystanek trolejbusowy (D-16); Przystanek tramwajowy (D-17); Parking (D-18); Parking - miejsce zastrzeżone (D-18a); Parking zadaszony (D-18b); Postój taksówek (D-19)
Koniec pasa ruchu (D-14); Przystanek autobusowy (D-15); Przystanek trolejbusowy (D-16); Przystanek tramwajowy (D-17); Parking (D-18); Parking - miejsce zastrzeżone (D-18a); Parking zadaszony (D-18b); Postój taksówek (D-19)

Znak informacyjny D-14

Informacyjny znak drogowy D-14 oznacza koniec pasa ruchu powolnego. W związku z tym pojazdy, dla których na wcześniejszym odcinku drogi wyznaczono pas ruchu powolnego, muszą włączyć się z powrotem do normalnego ruchu. Kierowcy pozostałych pojazdów powinni więc zachować szczególną ostrożność i umożliwić wolniej jadącym pojazdom włączenie się do ruchu.

Znak informacyjny D-15

Znak D-15 informuje o miejscu na drodze, które przeznaczone jest dla autobusów komunikacji publicznej, a w wielu przypadkach przypadkach również dla autobusów należących do prywatnych przewoźników. W miejscach ze znakiem informacyjnym D-15 "przystanek autobusowy” mogą również zatrzymywać się autobusy przewożące dzieci do szkoły. Reszta pojazdów z reguły nie jest uprawniona do zatrzymywania się na przystankach autobusowych.

Miejsce oznaczone znakiem D-15 nie tylko uprawnia autobusy do zatrzymywania się, ale również daje im pierwszeństwo przejazdu w przypadku chęci ponownego włączenia się do ruchu drogowego, która powinna być zasygnalizowana kierunkowskazem.

Znaki informacyjne D-15 stoją w odległości od 50 do 200 cm od krawędzi tej strony drogi, po której zatrzymuje się autobus.

Znak informacyjny D-16

Podobny do znaku D-15 jest znak drogowy D-16, który również informuje o przystanku, tyle że dla trolejbusów. Na tak oznakowane miejsce nie mają prawa wjeżdżać żadne inne pojazdy. Tak jak w przypadku znaku D-15, również znak D-16 powinien stanąć w odległości nie mniejszej niż 50 cm i nie większej niż 200 cm od krawędzi tej strony drogi, przy której zatrzymują się trolejbusy.

Znak informacyjny D-17

Znak D-17 informuje z kolei o przystanku tramwajowym, w związku z czym spotykany jest tylko w większych miastach. Żaden pojazd, oczywiście oprócz tramwaju, nie może zatrzymywać się w miejscach ze znakiem informacyjnym D-17. Znak informacyjny D-17 można ustawić na przystankowej wysepce lub, podobnie jak znaki D-15 i D-16, w odległości 50-200 cm od krawędzi tej strony drogi, przy której zatrzymują się tramwaje.

Znak informacyjny D-18

Jednym z najczęściej spotykanych znaków informacyjnych jest ten z symbolem D-18. Znak D-18 informuje o wyznaczonym miejscu do parkowania nie tylko dla samych pojazdów, ale również dla zespołów pojazdów. W miejscu oznaczonym znakiem D-18 nie mogą być jednak zostawiane przyczepy kempingowe, chyba że inaczej stanowi dołączona do znaku informacyjnego D-18 tabliczka.

Jeśli znak informacyjny D-18 stoi przy chodniku bądź przy ulicy, domyślnym sposobem parkowania w takich sytuacjach jest parkowanie równoległe w stosunku do krawężnika. W przypadku nakazu parkowania prostopadle do krawężnika lub w sposób ukośny, pod znakiem D-18 umieszcza się tabliczkę z odpowiednim komunikatem.

Znak informacyjny D-18a

Innym typem znaku D-18 jest znak o symbolu D-18a. Oznacza on miejsce parkingowe, na którym mogą stanąć tylko uprawnieni do tego kierowcy. Mogą to być np. osoby niepełnosprawne, na co będzie wskazywać dodatkowa tabliczka znajdująca się pod znakiem informacyjnym D-18a. Pod znakiem informacyjnym D-18a równie dobrze może zostać umieszczona tabliczka z numerem rejestracyjnym konkretnego pojazdu, który jako jedyny będzie mógł parkować w miejscu z narysowaną kopertą.

Znak informacyjny D-18b

Innym wariantem znaku D-18 jest znak informacyjny D-18b. Znak D-18b informuje uczestników ruchu drogowego o pobliskim parkingu, który posiada zadaszenie. Podobnie jak w przypadku parkingu oznaczonego znakiem D-18, również parking zadaszony uprawnia do zatrzymywania się nie tylko pojazdy, ale również zespoły pojazdów, z pominięciem przyczep kempingowych.

Znak informacyjny D-19

Znak D-19 wyznacza miejsce, które służy za postój taksówek. Postój taksówek rozpoczyna się dopiero za znakiem D-19. Jeśli na znaku informacyjnym D-19 znajduje się napis "bagażowe”, to na takim postoju mogą zatrzymywać się taksówki bagażowe. Postoje taksówek najczęściej znajdują się w okolicach dworców PKS oraz dworców PKP, stadionów, hoteli i galerii handlowych. Kierowcy pojazdów innych niż taksówki często mylą postój taksówek ze zwykłym parkingiem, dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na obecność znaku informacyjnego D-19.

Koniec postoju taksówek (D-20); Szpital (D-21); Policja (D-21a); Punkt opatrunkowy (D-22); Stacja paliwowa (D-23); Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów (D-23a); Telefon (D-24); Poczta (D-25)
Koniec postoju taksówek (D-20); Szpital (D-21); Policja (D-21a); Punkt opatrunkowy (D-22); Stacja paliwowa (D-23); Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów (D-23a); Telefon (D-24); Poczta (D-25)

Znak informacyjny D-20

Znak D-20 informuje o końcu postoju taksówek. W związku pas, który wcześniej był przeznaczony na postój taksówek, w miejscu za znakiem D-20 dostępny jest dla wszystkich pojazdów. Podobnie jak znak D-19, również znak D-20 może mieć napis "bagażowe”, który w tym przypadku będzie dotyczyć końca postoju taksówek bagażowych.

Zdarza się, że postój taksówek posiada oznakowanie informacyjne D-19, lecz nie posiada oznakowania D-20, które wskazywałoby na koniec postoju. W takich sytuacjach postój taksówek może rozciągać się na odległość wynoszącą maksimum 20 metrów od znaku D-19.

Znak informacyjny D-21

Szpital, ewentualnie klinika, która położona jest nieopodal drogi, posiada oznakowanie D-21. Znak informacyjny D-21 "szpital” może występować razem ze znakami zakazu, takimi jak zakaz używania sygnałów dźwiękowych czy ograniczenie prędkości.

Znak D-21 nie tylko informuje uczestników ruchu drogowego o bliskości szpitala, do którego można się udać w razie potrzeby. Znak informacyjny "szpital” ma również na celu ostrzec kierowców o karetkach, które w takiej strefie są pojazdami uprzywilejowanymi i często jeżdżą na sygnale.

Znak informacyjny D-21 powinien być ustawiony nie dalej niż 25 metrów od szpitala i nie musi znajdować się po prawej stronie drogi.

Znak informacyjny D-21a

Z kolei znak D-21a informuje uczestników ruchu drogowego, że w najbliższej okolicy znajduje się komisariat policji. W pobliżu komisariatu policji, czyli za znakiem drogowym D-21a, pojazdami uprzywilejowanymi są radiowozy i motocykle policyjne, a także wszystkie inne pojazdy należące do tych służb mundurowych.

Znak informacyjny D-21a, który znajduje się przy drodze krajowej, wojewódzkiej bądź powiatowej wskazuje poza tym kierunek, w jakim należy się poruszać aby dotrzeć do najbliższego komisariatu. Informacyjny znak D-21a nie zawsze jest ustawiany z prawej strony jezdni.

Znak informacyjny D-22

Znak D-22 informuje, że niedaleko drogi, przy której jest umieszczony, można znaleźć punkt opatrunkowy bądź apteczkę pierwszej pomocy. Punkty opatrunkowe, a co za tym idzie również znaki informacyjne D-22, zdecydowanie częściej znajdują się poza miastem, gdzie nie ma szpitali, klinik i przychodni. Znak D-22 nie zawsze znajduje się z prawej strony drogi.

Znak informacyjny D-23

Znak D-23 niesie ze sobą informację, że w jego pobliżu jest położona stacja paliw, z której skorzystać mogą osoby kierujące pojazdami. Znak D-23 może znajdować się zarówno po prawej, jak i po lewej stronie drogi. Kierowcy, którzy widzą znak informacyjny D-23, powinni zachować szczególną ostrożność, gdyż ze stacji paliw z reguły wyjeżdża sporo pojazdów, które chcą się z powrotem włączyć do ruchu drogowego.

Znak informacyjny D-23a

Przy drogach można również spotkać znak informacyjny D-23a „stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów”. Znak D-23a informujący o tym, że w danym miejscu sprzedaje się gaz do napędu pojazdów, można ustawić po dowolnej stronie jezdni. Oznakowanie D-23a wymaga od mijających je kierowców wzmożonej czujności ze względu na wyjeżdżające ze stacji LPG pojazdy, które włączają się do ruchu drogowego.

Znak informacyjny D-24

Znak D-24 informuje uczestników ruchu drogowego o aparacie telefonicznym bądź budce telefonicznej, która znajduje się niedaleko jezdni. Znak drogowy D-24 zwykle powiadamia o aparatach telefonicznych, z których można skorzystać na peryferiach, z dala od obszarów zabudowanych, gdzie zasięg sieci komórkowych może zanikać. Przy znaku D-24 może zostać umieszczona tabliczka z informacją, w jakich godzinach czynna jest dana budka telefoniczna.

Znak informacyjny D-25

Jeśli w pobliżu drogi znajduje się urząd pocztowy, to umieszcza się przy niej znak informacyjny D-25. Znaki D-25 najczęściej znajdują się na terenie mniejszych miasteczek, gdyż w takich miejscach znalezienie urzędu pocztowego może okazać się trudnym zadaniem. Zdarza się, że na jednej tarczy występują znaki o symbolach D-24 i D-25 – oznacza to, że w danej placówce pocztowej znajduje się aparat telefoniczny, z którego mogą skorzystać interesanci.

Stacja obsługi technicznej (D-26); Wulkanizacja (D-26A); Myjnia (D-26B); Toaleta publiczna (D-26C); Natrysk (D-26D); Bufet lub kawiarnia (D-27); Restauracja (D-28); Hotel (motel) (D-29)
Stacja obsługi technicznej (D-26); Wulkanizacja (D-26A); Myjnia (D-26B); Toaleta publiczna (D-26C); Natrysk (D-26D); Bufet lub kawiarnia (D-27); Restauracja (D-28); Hotel (motel) (D-29)

Znak informacyjny D-26

Znak D-26 ustawiony przy drodze informuje o znajdującej się niedaleko stacji obsługi technicznej. Znak informacyjny "stacja obsługi technicznej” pełni szczególnie istotną funkcję poza obszarem zabudowanym, gdzie trudniej jest odszukać warsztat, w którym naprawimy uszkodzony pojazd. Znak D-26 nie zawsze jest jednak ustawiany po prawej stronie drogi, dlatego kierowcy, którzy chcą znaleźć warsztat samochodowy, powinni się dobrze rozglądać.

Znak informacyjny D-26a

Jednym z rodzajów znaku informacyjnego D-26 jest znak "wulkanizacja” o symbolu D-26a. Zakład wulkanizacyjny, o którym informuje znak D-26a, może znajdować się już w odległości 500 metrów od punktu, w którym ustawiono znak. Znak D-26a ma więc szczególnie duże znaczenie dla kierowców, których pojazdy mają przebite opony lub inne awarie ogumienia.

Znak informacyjny D-26b

Drogowy znak D-26b informuje o kolejnym udogodnieniu dla kierowców, jakim jest myjnia samochodowa. Znak informacyjny D-26b nie doprecyzowuje, jakiego rodzaju jest to myjnia, więc równie dobrze może on dotyczyć myjni bezdotykowej, myjni parowej, myjni ręcznej itd.

Warto pamiętać, że korzystanie z myjni może być nie tylko przywilejem, ale wręcz obowiązkiem kierowców – szczególnie tych, którzy poruszali się swoimi pojazdami po błotnistych terenach i mają zasłonięte brudem tablice rejestracyjne i światła, co może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Znak informacyjny D-26c

Podobnie jak każdy inny znak informacyjny typu D-26, również znak D-26c najczęściej umieszcza się poza obszarem zabudowanym. Powód takiego stanu rzeczy jest prozaiczny – znak D-26c informuje o toalecie publicznej, którą znacznie trudniej jest znaleźć na peryferiach niż w mieście. Pod znakiem D-26c może znajdować się tabliczka z informacją o tym, że za skorzystanie z danej toalety publicznej należy zapłacić.

Znak informacyjny D-26d

Ostatnim ze znaków informacyjnych typu D-26 jest znak D-26d. Informuje on o natrysku, który znajduje się nieopodal drogi. Znak informacyjny D-26d często stosuje się razem ze znakiem D-26c, gdyż przydrożne natryski zwykle są częścią większych toalet publicznych.

Znak informacyjny D-27

Znak informacyjny D-27, tak jak wszystkie znaki typu D-26, informuje o udogodnieniach dla uczestników ruchu drogowego zlokalizowanych przy drodze poza obszarem zabudowanym. Znak D-27 powiadamia kierowców o pobliskim bufecie lub kawiarni, w których serwowane są głównie gorące napoje i przekąski.

Znak informacyjny D-28

Z kolei znak D-28 informuje o restauracji, która położona jest blisko drogi. Restauracja oznaczona znakiem D-28 w odróżnieniu od kawiarni serwuje nie tylko przekąski, ale też bardziej obfite posiłki, wymagające od podróżujących dłuższego czasu oczekiwania. Restauracje, o których informuje znak D-28, zwykle posiadają miejsca parkingowe umożliwiające pozostawienie pojazdu bezpośrednio przed lokalem.

Znak informacyjny D-29

Znak D-29 informuje kierujących pojazdami o przydrożnym hotelu, ewentualnie motelu, w którym można zatrzymać się na noc. Znak informacyjny D-29 dotyczy tych obiektów z miejscami noclegowymi, które posiadają również własny parking umożliwiający pozostawienie pojazdu.

Obozowisko (camping) (D-30); Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych (D-31); Pole biwakowe (D-32); Schronisko młodzieżowe (D-33); Punkt informacji turystycznej (D-34); Informacja radiowa o ruchu drogowym (D-34A)
Obozowisko (camping) (D-30); Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych (D-31); Pole biwakowe (D-32); Schronisko młodzieżowe (D-33); Punkt informacji turystycznej (D-34); Informacja radiowa o ruchu drogowym (D-34A)

Znak informacyjny D-30

Informacyjny znak D-30 "obozowisko (camping)” znajduje się przede wszystkim w miejscach, które ze względu na swoje walory turystyczne przyciągają wiele osób. W związku z tym w okolicach gór, mórz i jezior tworzy się miejsca kempingowe, które mają zaspokoić zapotrzebowanie wielu turystów na nocleg. Znak D-30 informuje o obozowisku, w którym uczestnicy ruchu drogowego mają możliwość rozbicia namiotu czy zaparkowania przyczepy kempingowej lub samego auta.

Znak informacyjny D-31

Natomiast znak D-30 informuje o obozowisku lub kempingu, które wyposażone jest w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych. Znak D-31 może być w związku z tym szczególnie pomocny dla turystów, którzy posiadają przyczepę kempingową bądź kampera ze słabym akumulatorem, który trzeba co jakiś czas ładować.

Znak informacyjny D-32

Kolejnym znakiem informującym uczestników ruchu drogowego o miejscu, w którym można ustawić przyczepę kempingową bądź rozbić namiot, jest znak D-32. Znak D-32 informuje o polu biwakowym, które powinno być otoczone ogrodzeniem i posiadać punkt poboru wody do picia, a także urządzenia sanitarne.

Znak informacyjny D-33

O schronisku młodzieżowym znajdującym się blisko drogi informuje umieszczony przy niej znak D-33. Znak D-33 jest istotny nie tylko dla osób zainteresowanych noclegiem w schronisku młodzieżowym, ale również dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, którzy w przypadku tak oznakowanego miejsca powinni zachować szczególną ostrożność. Położenie schroniska przy drodze wskazuje przecież na obecność dzieci i młodzieży, których bezpieczeństwo kierowcy powinni stawiać na pierwszym miejscu.

Znak informacyjny D-34

Znak D-34 powiadamia podróżnych o pobliskim punkcie informacji turystycznej. Znak informacyjny D-34 ma zatem szczególne znaczenie dla uczestników ruchu drogowego, którzy nie najlepiej orientują się w danej okolicy i w związku z tym potrzebują wskazówek, mapy dojazdu, adresów pensjonatów itp.

Znak informacyjny D-34a

Znak D-34a oznacza informację o ruchu drogowym, którą można uzyskać na określonej częstotliwości fal radiowych podanych na znaku. Stacja radiowa, która nadaje na danych częstotliwościach, informuje kierowców o warunkach pogodowych i warunkach ruchu drogowego, jakie panują w okolicy.

Przejście podziemne dla pieszych (D-35); Schody ruchome w dół (D-35A); Przejście nadziemne dla pieszych (D-36); Schody ruchome w górę (D-36A); Tunel (D-37); Koniec tunelu (D-38)
Przejście podziemne dla pieszych (D-35); Schody ruchome w dół (D-35A); Przejście nadziemne dla pieszych (D-36); Schody ruchome w górę (D-36A); Tunel (D-37); Koniec tunelu (D-38)

Znak informacyjny D-35

Znak D-35 stanowi w większym stopniu informację dla pieszych, niż dla kierowców. Powiadamia on bowiem przechodniów o przejściu, które biegnie pod ziemią w poprzek danej ulicy. Znak "przejście podziemne dla pieszych” powinien znajdować się blisko miejsca, o którym informuje. Podziemne przejścia dla pieszych poprawiają bezpieczeństwo przechodniów i zwiększają przepustowość poszczególnych dróg, dlatego idąc na piechotę warto rozglądać się za znakiem D-35.

Znak informacyjny D-35a

Znak D-35-a "schody ruchome w dół” może, lecz nie musi, znajdować się przy znaku D-35. Znak D-35a informuje o ruchomych schodach, które są elementem podziemnego przejścia dla pieszych i mogą stanowić znaczące udogodnienie dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Znak informacyjny D-36

Znak D-36 informuje o przejściu, którym piesi schodami mogą przedostać się na drugą stronę drogi. W przeciwieństwie do znaku D-35, znak informacyjny D-36 informuje o przejściu nadziemnym, którego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i zmniejszenie korków na drodze.

Znak informacyjny D-36a

Znak D-36a pełni tę samą funkcję co znak D-35a, z tym że informuje o ruchomych schodach prowadzących w górę, a nie w dół. Ruchome schody w górę stanowią część niektórych przejść nadziemnych, choć wciąż należą jeszcze do rzadkości. Dlatego znak informacyjny D-35a spotykany jest głównie w dużych miastach, aby rozwiązać problem zatorów drogowych i wypadków samochodowych z udziałem pieszych.

Znak informacyjny D-37

Znak D-37 oznacza, że mijający go pojazd zbliża się do tunelu. Oznakowanie informacyjne o symbolu D-37 powinno znajdować się w odległości 50 metrów od wjazdu do tunelu. Pod znakiem informacyjnym D-37 czasami znajduje się tabliczka, na której podana jest długość danego tunelu.

Znak informacyjny D-38

Kierowcy, którzy wyjeżdżają z tunelu, mogą zauważyć znak informacyjny D-38. Znak D-38 oznacza koniec tunelu i występuje tylko wtedy, gdy na wcześniejszym odcinku drogi umieszczono znak informacyjny D-37.

Znak informacyjny D-39

Znak D-39 „dopuszczalne prędkości”
Znak D-39 „dopuszczalne prędkości”

Znak D-39 umieszcza się przy przejściach granicznych, tak aby kierowcy, którzy wjechali na terytorium Polski mogli zapoznać się z ograniczeniami prędkości na wszystkich drogach.

Na znaku informacyjnym D-39 najbardziej istotny jest podział na pojazdy, których waga wynosi mniej niż 3,5 tony i takie, których ciężar przekracza tę wartość. Ponadto znak D-39 uwzględnia wszystkie typy dróg w Polsce, takie jak drogi znajdujące się w obszarze zabudowanym i poza nim, drogi ekspresowe oraz autostrady. Jeśli chodzi o drogi położone poza obszarem zabudowanym i drogi ekspresowe, to znak D-39 uwzględnia dodatkowo ich podział na drogi jednojezdniowe i drogi dwujezdniowe.

Znak informacyjny D-39a

Znak D-39a „opłaty drogowe”
Znak D-39a „opłaty drogowe”

Osoby, które wjeżdżają do Polski, mogą natknąć się również na znak informacyjny D-39a. Znak D-39a dotyczy opłat, które kierowca być może będzie musiał ponieść jadąc drogą danego typu, np. autostradą czy drogą ekspresową.

Znak D-39a informuje o opłatach w języku polskim, angielskim, a niekiedy także w trzecim języku, którego wybór może być uzależniony od tego, przy granicy z którym państwem ustawione jest dane oznakowanie. Znak D-39a występuje nie tylko przy przejściach granicznych, ale też przed punktami, w których pobierane są opłaty drogowe.

Strefa zamieszkania (D-40); Koniec strefy zamieszkania (D-41); Obszar zabudowany (D-42); Koniec obszaru zabudowanego (D-43); Strefa płatnego parkowania (D-44); Koniec strefy płatnego parkowania (D-45); Droga wewnętrzna (D-46); Koniec drogi wewnętrznej (D-47)
Strefa zamieszkania (D-40); Koniec strefy zamieszkania (D-41); Obszar zabudowany (D-42); Koniec obszaru zabudowanego (D-43); Strefa płatnego parkowania (D-44); Koniec strefy płatnego parkowania (D-45); Droga wewnętrzna (D-46); Koniec drogi wewnętrznej (D-47)

Znak informacyjny D-40

Jednym z najważniejszych znaków drogowych typu D jest oznakowanie z symbolem D-40. Znak D-40 informuje o strefie zamieszkania, w której wprowadzono pewne ograniczenia dla kierowców. W związku z tym w strefie oznakowanej w ten sposób należy zredukować prędkość do 20 km/h, która pozwala na bezpieczne przejechanie przez liczne progi zwalniające.

Poza tym strefa zamieszkania ze znakiem D-40 wprowadza pierwszeństwo na drogach dla pieszych i określa zasady parkowania, które może odbywać się tylko w miejscach oznaczonych określonymi znakami, np. znakiem informacyjnym D-18.

Znak informacyjny D-41

Znak D-41 informuje o końcu strefy zamieszkania i w związku z tym umieszcza się go przy wyjeździe z takiej strefy. Uchylenie postanowień znaku D-40 oznacza, że kierowcy powinni stosować się do ogólnych przepisów ruchu drogowego dla danej drogi.

Znak informacyjny D-42

Znak D-42 informuje o wjeździe pojazdu na obszar zabudowany. Definicja obszaru zabudowanego mówi, że jest to rejon z zabudową wiejską, miejską albo przemysłową, która ciągnie się przy danej drodze. W związku z tym obszar zabudowany to taki obszar, na którym może występować znaczny ruch pojazdów oraz pieszych. Dlatego kierowcy, którzy napotkają na swojej drodze znak informacyjny D-42, powinni zmniejszyć prędkość do co najmniej 50 km/h (na niektórych odcinkach w obszarze zabudowanym ograniczenie prędkości może być jeszcze większe).

Znak informacyjny D-43

Przy wyjeździe z obszaru zabudowanego powinien znajdować się znak D-43 "koniec obszaru zabudowanego”. Poza obszarem zabudowanym kierowcy mogą zwiększyć prędkość, o ile jest to zgodne z ogólnymi przepisami ruchu na danym rodzaju drogi.

Znak informacyjny D-44

Oznakowanie o symbolu D-44 informuje uczestników ruchu drogowego o strefie płatnego parkowania, która znajduje się za znakiem. Oznacza to, że kierowcy mogą unieruchomić swoje pojazdy w takich miejscach, jednak konieczne może okazać się uiszczenie w zamian określonej opłaty. Na znaku D-44 może znajdować się dodatkowa informacja na temat dni i godzin, w których postój w danym miejscu jest płatny. Jeśli taka informacja nie widnieje na znaku D-44, może to oznaczać, że postój w danej strefie płatny jest przez całą dobę.

Znak informacyjny D-45

W miejscach, w których kończy się strefa płatnego parkowania, ustawia się znak informacyjny D-45. W związku z tym wszystkie miejsca parkingowe znajdujące się za znakiem informacyjnym "koniec strefy płatnego parkowania” są bezpłatne, o ile zaraz za znakiem D-45 nie rozpoczyna się inna strefa płatnego parkowania.

Znak informacyjny D-46

Przy skrzyżowaniu drogi publicznej z drogą wewnętrzną umieszcza się znak D-46, który informuje o wjeździe na tę drugą drogę. Co to jest droga wewnętrzna? Droga wewnętrzna nie znajduje się w pasie drogowym żadnej z publicznych dróg i w związku z tym jest to droga niepubliczna. Drogą wewnętrzną może być parking, plac manewrowy, ścieżka rowerowa czy droga osiedlowa.

Na znaku informacyjnym D-46 może znajdować się komunikat dotyczący tego, jaka instytucja jest zarządcą danej drogi wewnętrznej.

Znak informacyjny D-47

O końcu drogi wewnętrznej informuje znak D-47. Oznacza to, że droga wewnętrzna staje się drogą publiczną, wobec czego za znakiem D-47 należy stosować się do ogólnych przepisów o ruchu drogowym.

Zmiana pierwszeństwa (D-48); Pobór opłat (D-49); Zatoka (D-50); Automatyczna kontrola prędkości (D-51); Strefa ruchu (D-52); Koniec strefy ruchu (D-53)
Zmiana pierwszeństwa (D-48); Pobór opłat (D-49); Zatoka (D-50); Automatyczna kontrola prędkości (D-51); Strefa ruchu (D-52); Koniec strefy ruchu (D-53)

Znak informacyjny D-48

Znak D-48 informuje o zmianie pierwszeństwa przejazdu na najbliższym skrzyżowaniu. Znak informacyjny D-48 odwraca więc dotychczasowe zasady, jakie obowiązywały na danym skrzyżowaniu, zmieniając drogę z pierwszeństwem przejazdu na drogę podporządkowaną, a drogę podporządkowaną na drogę z pierwszeństwem przejazdu.

Znak informacyjny D-48 powinien stanąć w odległości 100-150 m od skrzyżowania w przypadku dróg, po których można jechać z prędkością powyżej 60 km/h. Jeśli po drodze będącej wlotem takiego skrzyżowania dopuszczalna jest jazda z prędkością mniejszą niż 60 km/h, znak D-48 powinien stanąć najdalej 50 metrów przed krzyżówką.

Znak informacyjny D-49

Miejsca na autostradach i drogach ekspresowych, w których znajdują się punkty poboru opłat, są oznaczane za pomocą znaku informacyjnego D-49. Znak D-49 znajduje się zwykle w odległości kilometra przed punktem poboru opłat. Aby móc kontynuować jazdę po danym odcinku, konieczne jest wpłacenie określonej kwoty, podanej na znaku drogowym D-39a.

Znak informacyjny D-50

Znak informacyjny „zatoka” posiada symbol D-50. Znak informuje o zatoce, która znajduje się w tunelu. Jeśli przy znaku informacyjnym D-50 znajduje się też tabliczka z napisem "S.O.S.” oraz symbolem telefonu, oznacza to, że zatrzymując się w zatoce można skorzystać z gaśnicy, a także telefonu alarmowego. Zatoka w tunelu zapewnia więc kierującym pojazdami większe bezpieczeństwo, dlatego warto zwracać uwagę na znaki informacyjne D-50.

Znak informacyjny D-51

Oznakowanie z symbolem D-51 dotyczy automatycznej kontroli prędkości. Urządzeniami, które rejestrują prędkość na drogach są przede wszystkim fotoradary i to o ich obecności na danym odcinku informuje znak D-51.

Znak "automatyczna kontrola prędkości” powinien stać przy każdej drodze prowadzącej w kierunku, dla którego fotoradar jest w stanie zmierzyć prędkość. W zależności od dopuszczalnej prędkości na drodze, znak informacyjny D-51 umieszcza się w odległości:

  • 100-200 m od fotoradaru – w przypadku, gdy maksymalna dozwolona prędkość na drodze wynosi 60 km/h;
  • 200-500 m od fotoradaru – w przypadku, gdy dozwolona prędkość na drodze przekracza 60 km/h, nie licząc autostrad oraz dróg ekspresowych;
  • 500-700 m od fotoradaru – w przypadku autostrad oraz dróg ekspresowych.

Znak informacyjny D-52

Drogi wewnętrzne, których dotyczą znaki informacyjne D-46 i D-47, mogą znajdować się w tzw. strefie ruchu. O rozpoczęciu strefy ruchu informuje znak D-52, który wprowadza na drogach wewnętrznych identyczne przepisy, jakie obowiązują na drogach publicznych. Wyjątkiem są drogi wewnętrzne znajdujące się w strefie zamieszkania, które nie mogą być objęte strefą ruchu. Zastosowanie znaku "strefa ruchu” wyklucza możliwość umieszczenia przy danej drodze znaku D-46, który informuje o początku drogi wewnętrznej.

Znak informacyjny D-53

Znak D-53 informuje o końcu strefy ruchu. Umieszcza się go przy wyjeździe ze strefy ruchu, w tym samym, co znak "strefa ruchu”, przekroju poprzecznym jezdni. Znak D-53 może znajdować się po lewej stronie drogi, na tym samym słupie, na którym znajduje się tarcza znaku D-53, lecz po odwrotnej stronie.

Zobacz także:

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (3)