Sprawca zdarzenia drogowego nie ma polisy OC lub zbiegł - co zrobić?

Poradniki i mechanikaSprawca zdarzenia drogowego nie ma polisy OC lub zbiegł - co zrobić?21.02.2017 16:32
Zdjęcie wypadku drogowego
Zdjęcie wypadku drogowego
Źródło zdjęć: © fot. Shutterstock / Dmitry Kalinovsky

Każdy właściciel samochodu mus mieć ubezpieczenie OC, ale nie zawsze tak jest. Bywa tak, że sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Wtedy ratunkiem jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który pokrywa straty. Niestety, nie w każdej sytuacji i nie zawsze w pełnym zakresie.

Na polskich drogach zjawisko nieposiadania ważnej polisy OC wcale nie jest takie małe, jak mogłoby się wydawać. Z roku na rok rośnie wartość odszkodowań wypłacanych osobom poszkodowanym przez nieubezpieczonych kierujących.

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, najwięcej osób poruszających się bez OC jest w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim i warmińsko-mazurskim. Znacznie rzadziej dochodzi do tego, by sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia (jest to przestępstwo). Co zrobić, gdy dojdzie do takiej sytuacji?

Teoretycznie jesteśmy chronieni dzięki Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Jeżeli sprawca nie ma ważnego OC lub zbiegł z miejsca wypadku, szkodę możemy zgłosić za pośrednictwem któregokolwiek z zakładów ubezpieczeń sprzedających polisy OC.

Ubezpieczyciel rozpocznie likwidację szkody i po wycenie strat poniesionych na osobach oraz na mieniu przesyła kompletne akta do Funduszu celem wypłaty odszkodowania. Ten ma 30 dni na zajęcie stanowiska. Niestety tu pojawiają się pewne komplikacje. Dużo zależy od tego, w jakiej sytuacji doszło do zdarzenia i kto był sprawcą.

Jeżeli sprawca zdarzenia zbiegł, UFG pokryje koszty leczenia, renty i zadośćuczynienia (szkody na osobie). By UFG pokrył szkody wyrządzone na mieniu, musi to być wypadek, nie kolizja, a zatem choć jedna osoba musi ponieść szkodę na zdrowiu (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia na okres nie krótszy niż 14 dni*).

Niestety UFG od przyznanego odszkodowania za poniesione straty materialne odejmuje standardową kwotę stanowiącą równowartość 300 euro (około 1290 zł). Jeżeli wartość odszkodowania jest równa tej kwocie lub od niej niższa, poszkodowany nie może liczyć na jakiekolwiek pieniądze.

W najlepszej sytuacji są osoby poszkodowane przez posiadacza pojazdu, który nie wykupił obowiązkowego OC. Wówczas UFG pokrywa straty poniesione zarówno na osobach, jak i na mieniu. Dzieje się tak dlatego, że znany Funduszowi sprawca będzie musiał pokryć koszty, jakie poniesie UFG (tzw. regres), wypłacając odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

Jeżeli sprawcą kolizji lub wypadku jest cudzoziemiec, który nie posiada ważnej polisy OC, odszkodowanie wypłaci UFG, ale tylko obywatelom polskim. Dokładnie na to samo mogą liczyć obywatele Polski poszkodowani przez zidentyfikowany, nieubezpieczony pojazd zarejestrowany za granicą, który był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były przydzielone mu przez właściwe władze.

Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych w krajach, których biuro narodowe jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego. Na odszkodowanie w żadnym zakresie nie może natomiast liczyć osoba, która nie wykupiła OC na swój pojazd, a to właśnie nim wyrządzono jej szkodę.

Zastrzeżeniem do powyższych sytuacji jest posiadanie przez poszkodowanego polisy Autocasco, z której może zlikwidować szkodę poniesioną na mieniu. Jeżeli taką polisę poszkodowany ma wykupioną, to w pierwszej kolejności z niej musi pokryć koszt naprawienia szkody.

UFG może jedynie wyrównać wysokość przyznanego odszkodowania do równowartości strat, oczywiście z pomniejszeniem przyznanego odszkodowania o wspomniane 300 euro w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Wiąże się to z tym, że ubezpieczyciele z AC likwidują szkody biorąc pod uwagę amortyzacje części, podczas gdy pokrzywdzonemu z tytułu OC nie nalicza się amortyzacji.

Jeżeli sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC, należy zastosować się do poniższych wytycznych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

  • spisz dokładną datę, godzinę i miejsce zdarzenia,
  • spisz numery rejestracyjne, numery VIN oraz marki i modele pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
  • spisz imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów osób, biorących udział w zdarzeniu (poszkodowani, sprawcy, świadkowie zdarzenia),
  • wezwij policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia.

Objaśnienia:

naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi powyższych naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia

według kursu średniego NBP na dzień ustalania odszkodowania*

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (1)