Czy można nagrywać policjanta? Rozwiewamy wątpliwości

Czy można nagrywać policjanta? Rozwiewamy wątpliwości

Nagrywanie policyjnej interwencji to dziś żaden problem
Nagrywanie policyjnej interwencji to dziś żaden problem
Źródło zdjęć: © Adobe Stock | DarSzach
25.05.2023 21:30, aktualizacja: 26.05.2023 11:51

Kwestia legalności nagrywania policjantów jest często tematem dyskusji. Czy podczas kontroli możemy po prostu wyjąć telefon i odpalić nagrywanie? W praktyce wszystko tak naprawdę zależy od tego, co z wideo chcesz potem zrobić.

W czasach, gdy prawie każdy z nas nosi w kieszeni smartfon, robienie zdjęć czy nagrywanie wideo jest wręcz banalnie proste. Co jednak w momencie, gdy chcemy dla przykładu nagrać moment kontroli drogowej czy zatrzymania? Czy możemy po prostu nagrać funkcjonariusza? Te kwestie bardzo dobrze reguluje prawo, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozjaśnić całą sprawę.

Czy możemy nagrywać policjanta?

W ogólnym rozrachunku nagrywanie policjanta na służbie nie jest zabronione. Może to zrobić każdy obywatel, a funkcjonariusz policji nie może nie zgodzić się na nagrywanie. Warto jednak pamiętać, że takie nagranie może być wykonywane tylko w sposób, który nie zakłóca przebiegu interwencji. Jeżeli będziemy na to uważać, mamy prawo do rejestrowania wideo w celach dowodowych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy mogę nagrywać policjantów podczas interwencji?

Kompletnie innym przypadkiem jest moment, w którym zakomunikujemy chęć upublicznienia nagrania, na przykład w internecie lub wysyłając je do mediów. W takiej sytuacji funkcjonariusz może uznać takie nagrywanie za groźbę i zmuszenie do odstąpienia od czynności, co podpada już pod art. 224 Kodeksu karnego.

Art. 224
§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Warto jednak pamiętać, że hasło "utrudnianie interwencji" może być interpretowane na różne sposoby. To właśnie dlatego warto jest dopilnować, by nasze nagranie nie wpływało na samą kontrolę czy zatrzymanie.

Patrol policyjny
Patrol policyjny© Materiały WP | Adobe

Publikacja nagrania to inna para kaloszy

Pod kątem prawnym o wiele bardziej skomplikowana jest kwestia publikacji nagrań. Kodeks cywilny jasno wskazuje, że wizerunek jest dobrem osobistym każdego człowieka. To właśnie dlatego wideo może zostać przez nas upublicznione w momencie, gdy policjanta nie da się rozpoznać po wyglądzie i głosie. Tylko wtedy nie narobimy sobie żadnych kłopotów.

Art. 23
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24 § 1.
Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Publikacja nagrania z policjantem - kiedy jest dopuszczalna?

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Publikowanie nagrań policjanta jest możliwe, jeżeli dana osoba jest osobą powszechnie znaną (nie każdy funkcjonariusz policji nią jest), jeżeli otrzyma się na to zgodę lub jeżeli osoba jest częścią większego ujęcia, np. nagrania z koncertu czy protestu.

Nie mamy również czym się martwić w momencie, gdy wideo ma na celu zebranie dowodów w sprawie. W takich sytuacjach przepisy RODO nie chronią policjanta - nagrywanie w takim celu jest wyłączone z tego rozporządzenia.

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
a) w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;
b) przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE;
c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;
d) przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

Art. 2. Ogólnego Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO)
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (109)