Stan zagrożenia epidemicznego od poniedziałku. Co z rejestracją auta?

Kara za spóźnienie to nawet 1000 zł, ale na razie termin nie został skrócony
Kara za spóźnienie to nawet 1000 zł, ale na razie termin nie został skrócony
Źródło zdjęć: © Tomasz Budzik
Tomasz Budzik

15.05.2022 07:35, aktual.: 14.03.2023 12:11

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Czas przewidziany na zarejestrowanie pojazdu, ważność praw jazdy czy możliwość zarekwirowania pojazdu podejrzanym to tylko niektóre aspekty zmienione przez epidemię. Od poniedziałku 16 maja 2022 r. zamiast niej w Polsce obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemią.

COVID-19 zmienił wiele krajowych przepisów – również tych dotyczących zmotoryzowanych. Utrudnienia w urzędach i z przeprowadzaniem egzaminów sprawiły, że rząd zmienił przepisy i poszedł kierowcom na rękę. Wielu zmotoryzowanych zastanawia się, czy w związku z odwołaniem stanu epidemii dotychczasowe ułatwienia znikną.

Odpowiedź brzmi – nie. Przepisy przewidywały, że wprowadzone zmiany mają obowiązywać zarówno w czasie trwania epidemii, jak i zagrożenia epidemicznego. Po zniesieniu stanu epidemii od 16 maja 2022 r. obowiązywał będzie stan zagrożenie epidemiologicznego. Jakie więc przepisy obowiązują w stanie zagrożenia epidemicznego?

Rejestrowanie sprowadzonego pojazdu

Jak do tej pory obowiązuje wydłużony, 60-dniowy termin na rejestrację. "Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 [...] wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym". O co chodzi?

Art. 71 ust. 7 w pierwotnej wersji brzmi: "Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia".

W art. 78 ust. 2 pkt 1 przed zmianami czytamy zaś: "Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu".

Na określone wyżej czynności do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego mamy 60 dni. Kto nie dotrzyma tego terminu, naraża się na karę w wysokości od 200 do 1000 zł.

Samochód wciąż można przekazać

Co zaskakujące, choć nastąpiła zmiana w sytuacji związanej z COVID-19, prokuratura wciąż ma prawo do zabierania podejrzanym mienia, w tym samochodów, i nieodpłatnego przekazywania ich różnym jednostkom walczącym z epidemią. Wszystko dzięki zapisowi w Kodeksie postępowania karnego.

Art. 232b. § 1. mówi: "W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zajęte przedmioty mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, można nieodpłatnie przekazać podmiotom leczniczym, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym".

Taki los jak dotąd spotkał m.in. samochody osób podejrzanych o przestępstwa finansowe. Najgłośniejszym przypadkiem był range rover velar przekazany w sprawie Sławomira Nowaka.

Prawo jazdy

Bez zmian pozostają przepisy związane z terminami ważności prawa jazdy. Przypomnijmy art. 15zzzw Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W przypadku gdy ważność:

  1. prawa jazdy,
  2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  4. świadectwa kierowcy,
  5. legitymacji instruktora nauki jazdy,
  6. legitymacji egzaminatora,
  7. zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
  8. uprawnień do kierowania pojazdami,
  9. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Termin przeglądu

Likwidacji nie ulega również ułatwienie dotyczące terminu obowiązkowego przeglądu technicznego pojazdu. Mówi o tym art. 15zzzx wspomnianej ustawy.

"Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne".

Tak naprawdę z punktu widzenia kierowców zmiany nastąpią dopiero po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. Do tej pory wszystko pozostaje po staremu.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (6)
Zobacz także