Poradniki i mechanikaPunkty karne za wykroczenia drogowe 2015 / 2016

Punkty karne za wykroczenia drogowe 2015 / 2016

Punkty karne za wykroczenia drogowe 2015 / 2016
Źródło zdjęć: © fot. policja.pl
Marcin Łobodziński

29.07.2015 10:02, aktual.: 30.03.2023 11:46

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Niedawno opublikowaliśmy tabelę z taryfikatorem mandatów. Dziś przedstawiamy Wam tabele z naruszeniami przepisów wraz z przypisaną im wartością punktów karnych. Zapraszamy również do zapoznania się z naruszeniami, za które nie otrzymacie punktów karnych.

Punkty karne 2015 / 2016

Poniższe tabele zostały opracowane na podstawie „Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego”. Tabela nie jest jednak kompletna, ponieważ pominęliśmy wykroczenia dotyczące kierujących innymi pojazdami niż samochodowe oraz pojazdami ciężarowymi i autobusami. Wybraliśmy najważniejsze i najczęściej popełniane przez kierowców samochodów wykroczenia. Warto przejrzeć tabelę, bo być może dowiecie się o wykroczeniu, które popełniacie, a o którym nie wiedzieliście, że jest obecnie wykroczeniem. Warto też zajrzeć do tabeli na drugiej stronie, w której wymieniliśmy wszystkie naruszenia przepisów, za które przyznaje się zerową wartość punktów karnych, ale można za nie otrzymać mandat w postaci grzywny.

Tabela punktów karnych 2015 / 2016

NARUSZENIE

PUNKTY

KARNE

CZYNY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM
Popełnienie przestępstwa drogowego10
Kolizja drogowa6
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu10
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod Wpływem środka odurzającego10
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku10
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego6
NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIE SIĘ KIERUJĄCEGO WOBEC PIESZYCH
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym10
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi10
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych10
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd 10
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia10
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania6
Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych5
NIESTOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu8
Niezastosowanie się do:
– sygnałów świetlnych6
– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym6
– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego6
Niestosowanie się do znaków:
– B-2 „zakaz wjazdu”5
– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”5
– B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”5
– C-1 do C-12 „nakaz jazdy ...”5
– F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania5
– P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”5
– P-4 „linia podwójna ciągła”5
– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”4
– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ...”3
Niestosowanie się do pozostałych, niewymienionych tu znaków i sygnałów drogowych1
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”2
Niestosowanie się do znaków:
– D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-295
– P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b5
PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU (SKRZYŻOWANIA)
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
– na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej6
– na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu6
– pojazdom szynowym i rowerzystom6
– podczas zmiany pasa ruchu5
– w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze5
– podczas włączania się do ruchu5
– podczas cofania4
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu5
Naruszenie zakazu zawracania5
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru2
PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
– powyżej 50 km/h10
– od 41 do 50 km/h8
– od 31 do 40 km/h6
– od 21 do 30 km/h4
– od 11 do 20 km/h2
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym2
WYPRZEDZANIE
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania5
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi10
– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia5
– na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi5
– na skrzyżowaniach5
– na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi5
– na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi5
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”5
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym3
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym3
UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
– od zmierzchu do świtu4
– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza2
– w okresie od świtu do zmierzchu2
– w tunelu, niezależnie od pory doby4
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich i tylnych2
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia3
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami3
INNE NARUSZENIA
Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie5
Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie2
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony2
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju1
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu1
Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie3
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno- -pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia3
Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”2
Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem2
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku5
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone4
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy4
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy2
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne3
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic1
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej2
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu5
PRZEWÓZ OSÓB
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami6
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych6
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
– 1 osobę1
– 2 osoby2
– 3 osoby3
– 4 osoby4
– 5 osób5
– 6 osób6
– 7 osób7
– 8 osób8
– 9 osób9
– 10 osób lub więcej10

 

Zestawienie przygotowane przez Autokult.pl - kopiowanie bez zgody zabronione.

Naruszenia, za które nie dostaniesz punktów karnych

Kierowanie pojazdem:
– pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu
– nie mając do tego wymaganych uprawnień
– nie mając przy sobie wymaganych dokumentów
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym
Naruszenie zakazu holowania
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:
– przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów
– niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie
Wjeżdżanie na pas między jezdniami
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
– powodujący przekroczenie DMC lub dopuszczalnej ładowności pojazdu
– naruszający stateczność pojazdu
– utrudniający kierowanie pojazdem
– ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony
Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu
Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego
Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym

 

Zestawienie przygotowane przez Autokult.pl - kopiowanie bez zgody zabronione.

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (11)