Towarzystwo ubezpieczeniowe unika wypłaty odszkodowania – co dalej?

Poradniki i mechanikaTowarzystwo ubezpieczeniowe unika wypłaty odszkodowania – co dalej?25.11.2017 12:56
Wypadek nigdy nie jest miłym przeżyciem, ale gorzej, jeśli od wypłaty odszkodowania miga się ubezpieczyciel
Wypadek nigdy nie jest miłym przeżyciem, ale gorzej, jeśli od wypłaty odszkodowania miga się ubezpieczyciel
Źródło zdjęć: © fot. Depositphotos
Autokult Biznes

Gdy dochodzi do zdarzenia powodującego szkodę, np. kolizji drogowej, poszkodowany może domagać się wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania?

Sytuacje takie nie należą wcale do rzadkości – najczęściej kwestionowana jest wartość żądanego odszkodowania lub w ogóle jego zasadność. Ubiegający się o wypłatę nie jest w takiej sytuacji pozbawiony możliwości kwestionowania decyzji ubezpieczyciela.

Odwołać się od niej można do sądu rejonowego lub jeżeli wartość szkody przekracza 75 tys. zł do sądu okręgowego. Warto przy tym pamiętać, że właściwy do dochodzenia roszczeń będzie sąd zamieszkania (siedziby) poszkodowanego lub sąd miejsca zdarzenia.

Obowiązki poszkodowanego

Na uczestniku zdarzenia spoczywają określone obowiązki, które należy w miarę możliwości dopełnić na miejscu zdarzenia, zaraz po jego wystąpieniu. Przede wszystkim trzeba zapewnić bezpieczeństwo – sobie i innym uczestnikom, podjąć starania, by złagodzić skutki kolizji czy wypadku, wezwać lub zadbać o sprowadzenie odpowiednich służb (policja, karetka pogotowia, straż pożarna), jeśli potrzeba ich interwencji.

Osoba objęta ubezpieczeniem powinna ponadto udzielić informacji pozwalających na ustalenie zakładu ubezpieczeń oraz dotyczących polisy, a także niezwłocznie powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zdarzeniu.

Wskazane obowiązki są istotne. Jeśli ich niedopełnienie było skutkiem rażącego niedbalstwa lub umyślnego zaniedbania, a miało wpływ na powiększenie szkody lub ustalenie istnienia oraz zakresu odpowiedzialności sprawcy – wówczas ubezpieczyciel może żądać zwrotu odpowiedniej części wypłaconego odszkodowania lub zmniejszyć jego kwotę.

Tego typu kwestie ubezpieczyciel musi udowodnić. Pamiętajmy także o wykonaniu zdjęć (np. smartfonem), spisaniu imion, nazwisk i numerów telefonów świadków. Towarzystwo ubezpieczeniowe z pewnością podnosić będzie wszelkie okoliczności, aby nie wypłacić lub wypłacić mniejsze odszkodowanie.

To zjawisko na tyle powszechne, że powstały firmy windykacyjne, funkcjonujące jedynie w oparciu o tego typu działania ubezpieczycieli.

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Środkiem dochodzenia praw przez poszkodowanych jest powództwo o roszczenia z umów ubezpieczeniowych. Pozew powinien spełniać ogólne wymogi pism procesowych, tzn. zawierać oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony, stron i ich pełnomocników, osnowę wniosku zawierającą treść żądania, przedmiot sporu, podanie okoliczności zdarzenia i dowodów ich wystąpienia.

Pismo trzeba zakończyć podpisem oraz listą załączników, należy wpisać numery PESEL lub NIP stron, które są osobami fizycznymi lub numery KRS osób prawnych, a także oznaczenie wartości przedmiotu sporu (dochodzoną kwotą pieniężną). Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek ani innych roszczeń żądanych obok roszczenia głównego.

Pozwanym może być zarówno ubezpieczyciel, jak i ubezpieczony, tzn. sprawca zdarzenia lub oba te podmioty jednocześnie. W przypadku kiedy dochodzone roszczenie pochodzi z ubezpieczenia obowiązkowego, wówczas w razie nie skierowania pozwu przeciwko zakładowi ubezpieczeń, konieczne będzie skorzystanie z instytucji przypozwania (więcej o tym wkrótce).

Radosław Pluciński

Radca prawny w Kancelarii Pluciński&Partnerzy. Partner zarządzający biurem w Warszawie. Stypendysta Fundacji GFPS w Monachium. Ukończył m in. podyplomowe studia MBA w języku niemieckim na WSPiZ im. Koźmińskiego w Warszawie. Współpracował z KGHM Polska Miedź, Sikla Polska, Aluform, Winkelmann, ISE Industries. Wykładowca i autor tekstów. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek zarówno w języku polskim jak i niemieckim z zakresu m.in.: prawa handlowego i gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy, prawa wekslowego, prawa przewozowego krajowego i międzynarodowego, prawa ubezpieczeń, prawa leasingowego, prawa budowlanego i nieruchomości, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa podatkowego.

Radosław Pluciński

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (2)