Bezterminowe prawa jazdy stracą ważność. Znamy daty

Prawo jazdy
Prawo jazdy
Źródło zdjęć: © WP

12.04.2024 19:16, aktual.: 12.04.2024 19:28

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

W Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy, które kiedyś były powszechne. Kierowcy, którzy jeszcze posiadają takie dokumenty, muszą się przygotować na ich wymianę, gdyż wkrótce stracą one swoją ważność. Trzeba podjąć odpowiednie kroki, aby nadal móc prowadzić pojazd zgodnie z prawem.

Od 11 lat w Polsce obowiązuje nowy wzór prawa jazdy. Zmiany te zostały wprowadzone 19 stycznia 2013 roku, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Dyrektywa ta wprowadziła nowe kategorie (AM i A2), jednolity unijny wzór dokumentu oraz okres ważności dokumentu. Każdy, kto od tego czasu zdał egzamin, otrzymał już nowe prawo jazdy.

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami, prawo jazdy jest obecnie wydawane na okres maksymalnie 15 lat. Ten okres może być krótszy, jeśli stan zdrowia kierowcy wymaga regularnej kontroli, co jest określane przez lekarza orzecznika.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Osoby, które mają problemy ze wzrokiem i muszą prowadzić w okularach lub soczewkach kontaktowych, powinny pamiętać o terminie ważności swojego dokumentu. Z kolei kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy po wprowadzeniu nowego wzoru i nie mieli żadnych zastrzeżeń co do swojego stanu zdrowia, mają jeszcze prawie cztery lata do obowiązkowej wymiany dokumentu. Pierwsze osoby, które otrzymały nowe prawo jazdy ważne na 15 lat, będą musiały je wymienić w styczniu 2028 roku. Wymiana będzie obowiązkowa.

Bezterminowe prawa jazdy nie są już bezterminowe

Wielu kierowców w Polsce nadal posiada bezterminowe prawa jazdy. Dotyczy to osób, które zdały egzamin i otrzymały dokument przed 19 stycznia 2013 roku. Wówczas obowiązywał jeszcze poprzedni wzór, który umożliwiał wydanie prawa jazdy na czas nieokreślony, jeśli lekarz nie miał zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy. Niestety, niedługo będą musieli wymienić je na prawa jazdy z datą ważności. Ustawa o kierujących pojazdami jasno stanowi, że każdy, kto posiada taki dokument, ma obowiązek jego wymiany.

W rozdziale 19 Ustawy zatytułowanym "Wymiana praw jazdy", w artykule 124 czytamy, że "osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem".

Ogólne terminy wymiany bezterminowych praw jazdy zostały już określone przez ustawodawcę. Zgodnie z art. 124 ust. 4 Ustawy o kierujących pojazdami, "Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy".

Dokładne terminy wymiany zostaną określone w specjalnym rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu, we współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji. Jeśli ktoś chce, może wymienić swój dokument wcześniej. Zostanie również ustalony sposób postępowania w przypadku rozbieżności między danymi zawartymi w dotychczasowym dokumencie prawa jazdy a danymi znajdującymi się w Centralnej Ewidencji Kierowców.

Wymiana bezterminowych praw jazdy

Bezterminowe prawa jazdy będą ważne nie dłużej niż do ustalonych przez ustawodawcę terminów wymiany. Zgodnie z art. 124 ust. 6 Ustawy, "Podlegające wymianie prawa jazdy, wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz niniejszej ustawy, zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych zgodnie z przepisami ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu".

Oznacza to, że wszystkie bezterminowe prawa jazdy w Polsce stracą ważność najpóźniej do 18 stycznia 2033 roku.

Osoby, które nie wymienią swojego bezterminowego prawa jazdy, nie będą mogły prowadzić pojazdu, posługując się swoim dotychczasowym dokumentem. Nie utracą jednak uprawnień i nie będą musiały ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy, ale ich dokument zostanie unieważniony.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu przez nią opłaty administracyjnej za wymianę prawa jazdy w wysokości 100 zł. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 35x45 mm i wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (178)