Poradniki i mechanikaJak przerejestrować samochód z Polski i zagranicy?

Jak przerejestrować samochód z Polski i zagranicy?

Przy rejestracji pojazdu trzeba pamiętać o szeregu dokumentów
Przy rejestracji pojazdu trzeba pamiętać o szeregu dokumentów
Źródło zdjęć: © fot. Marcin Łobodziński
Marcin Łobodziński
09.06.2016 07:41, aktualizacja: 30.03.2023 11:36

Choć jest to stosunkowo prosta procedura, to jednak wymaga czasu i wizyty w wydziale komunikacji, więc warto się do niej przygotować, by nie zostać odesłanym z przysłowiowym kwitkiem. Krok po kroku wyjaśniamy jak przebiega proces przerejestrowania auta.

Rejestracja samochodu z Polski

Nie będziemy pisali o rejestracji nowego auta, ponieważ to jest załatwiane na miejscu w salonie i klient przyjeżdża tylko po odbiór. Nawet jeżeli diler nie oferuje takiej usługi lub pobiera za nią dodatkową opłatę, to i tak przygotuje dla was dokumenty, z którymi wystarczy się udać do swojego wydziału komunikacji celem rejestracji.

W przypadku samochodu używanego jest nieco inaczej. To wy musicie odwiedzić wydział, by pobrać blankiet wniosku o rejestrację pojazdu. Możecie też skorzystać ze strony internetowej wydziału, gdzie znajdziecie gotowe blankiety do wydrukowania. Wniosek wymaga wypełnienia swoich danych i danych pojazdu. Warto wiedzieć, że jeżeli na wniosku widnieje miejsce na wpisanie numeru silnika, nie musicie go podawać.

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego
Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego© fot. Marcin Łobodziński

Do gotowego wniosku musicie dołączyć komplet potrzebnych do przerejestrowania samochodu dokumentów:

 • dokument potwierdzający nabycie prawa własności do pojazdu (umowa sprzedaży, faktura, umowa darowizny itp.),
 • dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu jeżeli pojazd był wycofany czasowo,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • aktualne badanie techniczne pojazdu (wpis w dowodzie lub zaświadczenie ze stacji diagnostycznej),
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (wzór znajdziecie w wydziale komunikacji) - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Kolejnym etapem jest udanie się do wydziału komunikacji i tu musicie mieć jeszcze ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający zawarcie polisy OC. Oba są tylko do wglądu przez urzędnika. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami, a auto jest rejestrowane na waszą firmę, powinniście posiadać również zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Z kolei jeżeli auto miało lub ma mieć osobowość prawną, wówczas trzeba mieć odpis (wypis) z Krajowego Rejestru Sądowego.

Po złożeniu dokumentów w wydziale komunikacji otrzymujemy na miejscu czasowe pozwolenie do poruszania się pojazdem, ważne przez 30 dni. O terminie odebrania dowodu rejestracyjnego i nowych tablic urzędnik poinformuje na miejscu lub zawiadomi poprzez SMS.

Kolejna wizyta w wydziale komunikacji zwykle następuje po maksimum 2 tygodniach i jest zarazem ostatnią. Wówczas oddajecie pozwolenie czasowe, a do wglądy musicie mieć dowód osobisty i dokument potwierdzający zawarcie polisy OC z waszymi danymi. Tak jak powyżej, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik lub jeden ze współwłaścicieli, musi on posiadać pełnomocnictwo.

Opłaty za przerejestrowanie auta krajowego - ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Wykaz opłat przy rejestracji pojazdu
Wykaz opłat przy rejestracji pojazdu© fot. Marcin Łobodziński

Opłaty są uzależnione od waszej decyzji odnośnie tablic rejestracyjnych. Jeżeli zdecydujecie się na tablice indywidualne, wówczas będą one kosztowały nie 80 zł, lecz 1000 zł. W przypadku zakupu auta zarejestrowanego w tym samym powiecie, bez zmiany numerów rejestracyjnych zapłacicie mniej za cały proces przerejestrowania, a dokładnie 81 zł. W przypadku auta z innego powiatu lub wydania nowych tablic, suma wyniesie 180,50 zł. Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu? Oto lista kosztów:

 • Tablice rejestracyjne – 80 zł (1000 zł indywidualne)
 • Dowód rejestracyjny - 54 zł
 • Pozwolenie czasowe -13,50 zł
 • Nalepka kontrolna - 18,50 zł
 • Nalepka legalizacyjna - 12,50 zł
 • Opłata ewidencyjna - 2 zł

Rejestracja samochodu z zagranicy

Proces rejestracji przebiega bardzo podobnie do powyższego, ale są pewne różnice. Przede wszystkim należy przetłumaczyć wszystkie dokumenty, jakie będą potrzebne do zarejestrowania auta. W urzędzie wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy, o Europejskim Obszarze Gospodarczym - inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym kraju stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przewozowej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, w przypadku samochodu osobowego, specjalnego i pojazdu rodzaju \samochodowy inny\
 • albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Może to być również zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskim, Konfederacji Szwajcarskim lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonywanie oraz termin ważności badania technicznego,
 • tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula dokumentów sporządzonych w języku obcym (tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie),
 • tablice rejestracyjne – jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • oświadczenie wypełniane w urzędzie w przypadku auta bez tablic,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Przy wizycie w urzędzie komunikacji do wglądu będą takie same dokumenty jak w przypadku rejestracji auta krajowego, a zasady odbioru dowodu rejestracyjnego również są identyczne. Jednak suma opłat jest zdecydowanie inna.

Opłaty za przerejestrowanie auta z zagranicy

Suma opłat w przypadku samochodu osobowego wynosi 256 zł, jeżeli nie wybierzecie tablic indywidualnych (w tym przypadku opłata 1176 zł za same tablice). Dodatkowymi kosztami jakie ponosicie są koszty wydania karty pojazdu i tablic tymczasowych. Płacicie nieco więcej również za dowód rejestracyjny.

Ogólny koszt zarejestrowania auta w kraju jest również wyższy o koszt tłumaczenia dokumentów u przysięgłego tłumacza, a także o cło, które opłacacie jeżeli auto nie pochodzi z Unii Europejskiej. Niższy jest natomiast o opłatę recyklingową, którą zniesiono wraz z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (1)