Taryfikator mandatów i punktów karnych na rok 2013/2014

Przedstawiamy aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych za wykroczenia i przestępstwa drogowe w latach 2013 i 2014.

fot. Rafał Warecki

Wyrok wyłącznie decyzją sądu:

Kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

0 punktów karnych:

Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 300 zł

Kierowanie pojazdem bez wymaganych dokumentów.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł

Wjeżdżanie na pas między jezdniami.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 100 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej — w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 100 zł

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 300 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 250 zł

Naruszenie zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 300 zł

Zobacz również: Najczęstsze błędy popełniane przez kierowców

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 100 zł

Naruszenie zakazu holowania na autostradzie.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Używanie "szperacza" podczas jazdy.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 100 zł

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 300 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 50–500 zł

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 50 zł

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 100 zł

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 100 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 50 zł

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 300 zł

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 100 zł

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 100 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 20–500 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób utrudniający kierowanie pojazdem.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 20–500 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń — bez odpowiedniego zabezpieczenia.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 150 zł

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 200 zł

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 150 zł

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 100–300 zł

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 100–300 zł

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 50 zł

Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h.
Punkty karne: 0 pkt
Mandat: 50 zł

1 punkt karny:

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju.
Punkty karne: 1 pkt
Mandat: 100 zł

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.
Punkty karne: 1 pkt
Mandat: 50 zł

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych.
Punkty karne: 1 pkt
Mandat: Zależnie od znaku do 500 zł

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.
Punkty karne: 1 pkt za każdą osobę
Mandat: 100 zł za każdą osobę, nie więcej niż 500 zł

2 punkty karne:

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 300 zł

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru, np. nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 200 zł

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 200 zł

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

Wyprzedzanie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych przednich.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych tylnych.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

Niezatrzymanie się przed znakiem STOP.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

Niestosowanie się do znaku od B-13 do B-19 "zakaz wjazdu"
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 150 zł

Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100–200 zł

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 50–200 zł

Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej".
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 150 zł

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym.
Punkty karne: 2 pkt
Mandat: 100 zł

3 punkty karne:

Niestosowanie się do znaku od B-3 do B-7 "zakaz wjazdu".
Punkty karne: 3 pkt
Mandat: 150 zł

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
Punkty karne: 3 pkt
Mandat: 200 zł

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia.
Punkty karne: 3 pkt
Mandat: 100 zł

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie.
Punkty karne: 3 pkt
Mandat: 50 zł

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.
Punkty karne: 3 pkt
Mandat: 400 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym.
Punkty karne: 3 pkt
Mandat: 350 zł

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
Punkty karne: 3 pkt
Mandat: 300 zł

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne.
Punkty karne: 3 pkt
Mandat: 200 zł

4 punkty karne:

Niestosowanie się do znaku B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka".
Punkty karne: 4 pkt
Mandat: 100 zł

Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h.
Punkty karne: 4 pkt
Mandat: 200–300 zł

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: od zmierzchu do świtu.
Punkty karne: 4 pkt
Mandat: 200 zł

Wyprzedzanie w tunelu, niezależnie od pory doby.
Punkty karne: 4 pkt
Mandat: 200 zł

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (brak kasku, pasów).
Punkty karne: 4 pkt
Mandat: 100 zł

5 punktów karnych:

Niestosowanie się do znaku B-2 "zakaz wjazdu".
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Niestosowanie się do znaku B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach".
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Niestosowanie się do znaku B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 200 zł

Niestosowanie się do znaku od C-1 do C-12 "nakaz jazdy".
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Niestosowanie się do znaku F-10, od F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Niestosowanie się do znaku od P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa".
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Niestosowanie się do znaku P-4 "linia podwójna ciągła".
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 200 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Utrudnianie ruchu podczas cofania.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 20–500 zł

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Naruszenie zakazu zawracania.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 250 zł

Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 300 zł

Wyprzedzanie na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 300 zł

Wyprzedzanie na skrzyżowaniach.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 300 zł

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania".
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 300 zł

Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 300 zł

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 200 zł

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 20–500 zł

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych.
Punkty karne: 5 pkt
Mandat: 500 zł

6 punktów karnych:

Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: 300–400 zł

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami (bez fotelika).
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: 150 zł

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego — kolizja drogowa.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: do 500 zł

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: do 500 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: 20–500 zł

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: 300–500 zł

Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: 300–500 zł

Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: 300–500 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: 350 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: 300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: 300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom.
Punkty karne: 6 pkt
Mandat: 300 zł

8 punktów karnych:

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
Punkty karne: 8 pkt
Mandat: 350 zł

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu.
Punkty karne: 8 pkt
Mandat: Grzywna do 500 zł i możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd

Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h.
Punkty karne: 8 pkt
Mandat: 400–500 zł

10 punktów karnych:

Popełnienie przestępstwa drogowego, np. spowodowanie zagrożenia dla czyjegoś życia na drodze, potrącenie lub zabicie człowieka, spowodowanie katastrofy drogowej w ruchu lądowym.
Punkty karne: 10 pkt
Mandat: Wyrok decyzją sądu

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) lub środka podobnie działającego do alkoholu.
Punkty karne: 10 pkt
Mandat: do 500 zł

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila) lub będąc pod wpływem środka odurzającego.
Punkty karne: 10 pkt
Mandat: Wyrok decyzją sądu

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.
Punkty karne: 10 pkt
Mandat: Wyrok decyzją sądu

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
Punkty karne: 10 pkt
Mandat: 500 zł

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
Punkty karne: 10 pkt
Mandat: 200 zł

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
Punkty karne: 10 pkt
Mandat: 350 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
Punkty karne: 10 pkt
Mandat: 350 zł

Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h.
Punkty karne: 10 pkt
Mandat: 500 zł

Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed.
Punkty karne: 10 pkt
Mandat: 200 zł

Zobacz więcej artykułów z serii: Prawo i przepisy

Podziel się:

Ten artykuł ma 1 komentarz

Pokaż wszystkie komentarze

Także w kategorii Poradniki i mechanika:

Wymiana opon - dlaczego drogo, niefachowo i niekulturalnie? [felieton] Naprawy powypadkowe - zasadność naprawy w ASO Alternatywne sposoby rozruchu silnika [poradnik] Zimowa podróż autem z dzieckiem [poradnik] Jak prawidłowo ustawić fotel kierowcy? [poradnik] Żarówki samochodowe od wczoraj do dziś Jak wyjechać samochodem ze śniegu [poradnik] Kabriolety - czym różnią się od innych aut? Nowoczesne rozwiązania dla ochrony pieszego Mycie lakieru matowego - pielęgnacja i czyszczenie Szpachlowanie i szlifowanie - jak poprawić powierzchnię? Jak wymienić świece zapłonowe? [poradnik] Jak działa sprzęgło cierne? [poradnik] Jak wymienić akumulator w samochodzie? [poradnik]

Popularne w tym tygodniu:

Czy da się kupić auto za 800 zł i nim jeździć? Sprawdzamy, ile to naprawdę kosztuje Od 16 listopada na stacjach zimowe paliwo. Co oferują najwięksi gracze? Płyn do spryskiwaczy wymieniaj na zimowy już teraz. Oto najprostsza metoda Zimowe opony do auta segmentu D. Test GTU 2017 Skąd wziąć oryginalne części do nietypowego pojazdu? To spory problem dla ubezpieczyciela